Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The relationship between vitamin D level and mean platelet volume in kidney transplant recipients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 106-110 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.106  

The relationship between vitamin D level and mean platelet volume in kidney transplant recipients

Gulsah Sasak1, Alihan Oral2, Semih Başçı2
1Medeniyet University, Goztepe Educational And Research Hospital, Department Of Nephrology
2Medeniyet University, Goztepe Educational And Research Hospital, Department Of Internal Medicine

Vitamin D plays a role in growing, proliferation, apoptosis and immune system. Vitamin D deficiency is supposed to affect mean platelet volume (MPV) by its impact on inflammatory system. Increased MPV was shown to be related to arterial and venous diseases. To our knowledge, there is no study about the relation between vitamin D and MPV in kidney transplant recipients (KTRs). The aim of this study is to determine the relation between vitamin D levels, MPV and cardiovascular disease (CVD) in KTRs.
Ninety two patients who admitted to our clinic between November- December 2015 were eligible for the study. Patient’s data examined retrospectively. Patients are grouped in two according to vitamin D levels: group I vitamin <20 ng/mL (n: 63) and group II vitamin D>20 ng/mL (n: 29). The relation between MPV, vitamin D and other parameters was evaluated.
In our study, 68.5% of the patients had vitamin D deficiency. In correlation analysis no relation was determined between vitamin D level and MPV (rs=0.16, p=0.60). MPV does not correlate with CVD (p=0.19)
There is great interest in vitamin D and MPV, it is unclear whether vitamin D deficiency causes inflammation and MPV can be used as a marker of vitamin D deficiency in KTRs. When vitamin D is replenished, it should be noted that there may be adverse effects due to accumulation, as well as the positive effects expected from this treatment. Further randomized controlled trials are needed to address the relationship between vitamin D deficiency, MPV and CVD.

Keywords: Platelet Activation, kidney transplantation, vitamin D


Böbrek nakilli hastalarda D vitamini düzeyi ile ortalama trombosit hacmi arasındaki ilişki

Gulsah Sasak1, Alihan Oral2, Semih Başçı2
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü
2Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü

Vitamin D, deride ultraviyole ışığın etkisiyle üretilen steroid yapılı bir hormondur
Aktif vitamin D’nin hücresel büyüme, proliferasyon ve apoptozis, oksidatif stres, membran transportu, matriks hemostazı, hücre adezyonu, immun sistem fonksiyonu gibi hayati olaylarda rol oynadığı düşünülmektedir.
Bazı çalışmalarda inflamatuvar sisteme etkileri sonucunda vitamin D eksikliğinin ortalama trombosit hacminde (OTH) artışa yol açtığı iddia edilmiştir. Yüksek OTH’ın venöz tromboembolizm, hipertansiyon, koroner arter hastalığı gibi damar hastalıkları ile ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bizim bilgilerimize göre şu ana kadar böbrek nakilli hastalarda vitamin D düzeyi ve OTH arasındaki ilişkiye dair bir yayın yoktur. Biz de çalışmamızda stabil böbrek nakilli hastalarda vitamin D düzeyi, OTH ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında polikliniğe vuran 150 hastadan vitamin D düzeyi ölçülmüş olan 92’si alındı. Hasta bilgileri retrospektif olarak toplandı. Hastalar, vitamin D düzeyi <20 ng/mL olanlar grup I (n: 63), >20 ng/mL olanlar grup II (n: 29) olarak ikiye ayrıldı.
Bizim çalışmamızdaki hastaların %68.5’inde vitamin D eksikliği vardı. Bu oran daha önceki çalışmalarda bulunan oran ile benzerdi. Korelasyon analizinde vitamin D düzeyi ve OTH ve KVH varlığı arasında bir ilişki saptanamadı (p=0.60, p=0.19).
Vitamin D ve OTH üzerine büyük bir ilgi olsa da böbrek nakilli hastalarda vitamin D eksikliğinin inflamasyona yol açıp açmadığı ve OTH’nin bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağı netleşmemiştir. Vitaminin D replasmanı yapılırken bu tedaviden beklenen olumlu etkilerin yanı sıra birikime bağlı zararlı etkilerinin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Vitamin D eksikliği, OTH ile KVH arasındaki ilişkinin belirlenmesi için daha geniş randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Trombosit aktivasyonu, böbrek nakli, D vitamini


Gulsah Sasak, Alihan Oral, Semih Başçı. The relationship between vitamin D level and mean platelet volume in kidney transplant recipients. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 106-110

Corresponding Author: Gulsah Sasak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved