Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023



Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print




Index





















Membership




Applications



 
Is Serum Sialic Acid level Related with Capillary Endothelial Permeability Dysfunction in Diabetic Patients Treated with Insulin? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 24-27

Is Serum Sialic Acid level Related with Capillary Endothelial Permeability Dysfunction in Diabetic Patients Treated with Insulin?

İncihan Ocakoğlu1, Hale Aral1, Alev Orhun2, Bülent Eralp2, Selma Çekirdek1
1SSK Goztepe Hospital Biochemistry and Clinical Biochemistry, Istanbul
2SSK Goztepe Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul

It’s expected in diabetic patients that changes in the levels of the serum glycoproteins and as a consequence changes in the sialic acid levels occur. There is a relation between this process and the duration of the time being diabetic. 38 patients, who had been termed as diabetes mellitus for at least 5 years, were studied. Serum sialic acid levels measured by using enzymatic colorimetric method, urine microalbumin levels were measured by using immunoprecipitation method. Group of control (n=18) had sialic acid levels of 61.8±5.7 mg/dl. One group of patients (n=18), who were MA negative (13.1±3.8 mg/day), had sialic acid levels of 68.9±9 mg/dl. The other group of patients (n=20), who were MA positive (127.6±98.3 mg/day), had sialic acid levels of 82.6±10.8 mg/dl. To observe the metabolic control and complications in diabetic patients we can measure the levels of sialic acid as a parameter other than blood glucose and HbA1c.

Keywords: Sialic acid, microalbuminuria


İnsülin Kullanan Diyabetli Hastalarda Serum Sialik Asit Düzeyi Kapiller Endotel Permeabilite Bozukluğu ile İlişkili mi?

İncihan Ocakoğlu1, Hale Aral1, Alev Orhun2, Bülent Eralp2, Selma Çekirdek1
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Diyabetli hastalarda serum glikoproteinleri ve buna paralel olarak sialik asit seviyelerinde değişiklik olması beklenir. Bu süreç ile diyabet süresi arasında ilişki vardır. En az 5 yıl önce diyabet tanısı almış olan 38 hasta çalışmaya alındı. Serum sialik asit düzeyleri enzimatik kolorimetrik metodla, idrarda mikroalbumin (MA) düzeyleri immünopresipitasyon metoduyla ölçüldü. Kontrol grubunda (n=18) sialik asit düzeyleri 61.8±5.7 mg/dl bulundu. MA negatif (13.1±3.8 mg/gün) olan hastaların bir grubunda (n=18) sialik asit düzeyleri 68.9±9 mg/dl bulundu. MA pozitif (127.6±98.3 mg/gün) olan diğer hasta grubunda (n=20), sialik asit düzeyleri 82.6±10.8 mg/dl bulundu. Diyabetik hastalarda metabolik kontrolü ve komplikasyonları izlemek için kan glukozu ve HbA1c dışında bir parametre olarak sialik asit düzeylerini ölçebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Sialik asit, mikroalbuminüri


İncihan Ocakoğlu, Hale Aral, Alev Orhun, Bülent Eralp, Selma Çekirdek. Is Serum Sialic Acid level Related with Capillary Endothelial Permeability Dysfunction in Diabetic Patients Treated with Insulin?. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 24-27

Corresponding Author: İncihan Ocakoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar





 

  © 2021 MEDJ