Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The sleep characteristics of individuals before and one month after cataract surgery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 20-22

The sleep characteristics of individuals before and one month after cataract surgery

Havva Tel1, Hatice Tel2, Ayşe Tel Kaplan3
1University Faculty of Health Sciences, Psychiatric Nursing, Kayseri
2Cumhuriyet University School of Nursing, Department of Nursing Fundamentals, Sivas
3Sultan Izeddin Keykavus State Hospital Eye Clinic, Sivas

Sleep patterns undergo changes with "normal" aging. The prevalence of sleeplessness increases with age. A condition with a high prevalence of sleep disorder is cataracts. Because of the decrease in transparency of the lens with cataracts, less light falls on the retina. For this reason complaints about sleep are commonly seen in individuals with decreased vision.
The aim of this study is to determine the sleep characteristics of individuals in the hospital with the diagnosis of cataracts before and one month after surgery. This research was conducted as a descriptive study on the ophthalmology floor at Sivas 1st Sultan Izettin Keykavus Public Hospital between 1 March and 31 May 2004 with 106 patients who were scheduled for cataract surgery and met the inclusion criteria and agreed to participate in the study for the purpose of determining their sleep characteristics. Research data were collected using a sociodemographic information form and Pittsburg Sleep Quality Scale (PSQS). Percentage distribution, t test, Kruskall Wallis Variance Analysis and Mann Whitney U test were used for data analysis.
Of the patients who participated in the study 57.5 % were male, 69.8 % were married, 42.5 % were illiterate, 38.7 % were housewives, 57.5 % lived in nuclear families, 84.0 % had at least one chronic illness, and 88.7% had a problem with sleep. There was a statistically significant difference between the preoperative and one month postoperative sleep characteristics of the individuals (p<0.05), and it was determined that the individuals' sleep quality was better after cataract surgery.

Keywords: Cataract, sleep, sleep disorder


Katarakt ameliyatı öncesi ve ameliyattan bir ay sonra bireylerin uyku özellikleri

Havva Tel1, Hatice Tel2, Ayşe Tel Kaplan3
1Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği, Kayseri
2Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sivas
3Sultan I. İzzettin Keykavus Devlet Hastanesi Göz Kliniği, Sivas

Uyku örüntüsü yaşlanma ile birlikte değişikliğe uğramaktadır. Yaşlılıkta yaygın olarak görülen uyku sorunlarının nedenlerinden birisi katarakttır. Katarakt nedeni ile görmedeki
azalmasının uyku değişikliklerine neden olduğu, bu durumun da bireyin uyku kalitesini ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği belirtilmektedir.
Bu çalışmada, katarakt tanısı ile hastanede yatan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyattan bir ay sonraki uyku özellikleri değerlendirildi. Çalışma, 1 Mart-31 Mayıs 2004 tarihleri arasında, Sivas Sultan I. ‹zzettin Keykavus Devlet Hastanesi göz servisinde katarakt ameliyatı olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 106 yetişkin birey ile yapıldı. Araştırma verileri soru formu ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) ile toplandı.
Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamalarının 68.55±8.32 olduğu, hastaların % 67.9'unun 66 yaş ve üzeri yaş grubunda, % 57.5'inin erkek, % 69.8'inin evli, % 42.5'inin okuma-yazma bilmediği, % 38.7'sinin ev hanımı, % 57.5'inin çekirdek ailede yaşadığı, % 84.0'ünün en az bir kronik hastalık olduğu, %88.7'sinin uyku sorunu yaşadığı belirlendi.
Çalışmada ameliyat sonrası hastaların uyku kalitesinin arttığı ve iyi düzeyde olduğu, ancak kadın ve kronik hastalığı olan hastaların uyku kalitelerinin kötü düzeyde devam ettiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Katarakt, uyku, uyku bozuklukları


Havva Tel, Hatice Tel, Ayşe Tel Kaplan. The sleep characteristics of individuals before and one month after cataract surgery. Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 20-22

Corresponding Author: Havva Tel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ