Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Vulnerabilities of Prostate Glandular Concretions Considered as Artefacts: A Cross-sectional Biopsy Slide Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 243-251 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.34683  

Vulnerabilities of Prostate Glandular Concretions Considered as Artefacts: A Cross-sectional Biopsy Slide Study

Surraj SUSAI, Rohini MOTWANI, Mrudula CHANDRUPATLA
All India Institute of Medical Sciences Bibinagar, Department of Anatomy, Hyderabad, Telangana, India

Objective: There is no clear consensus regarding the contour of prostatic glandular intraluminal concretions. This study enlightens the rational approach toward deciphering the true nature of these concretions and evaluates their role in normal routine histology of the prostate gland.
Methods: Fifty hematoxylin and eosin slides that were prepared from procured transrectal biopsy specimens of normal prostate glands from asymptomatic patients suspected of having a prostatic disease but later found to be normal were retrospectively observed for the staining, contour, and positioning of the aggregated masses or concretions within their prostatic lumina and were then compared with the blood prostate specific antigen (PSA) levels.
Results: Although significant associations highlighting the utility of these masses in presumed pathological states of the gland were drawn by comparing their staining parameters and contours to those of their respective PSA levels, their interluminal contour variations and vivid staining appearances did not necessarily rule out the possibility of some of them being artefacts, provided they were assessed in totality with the surrounding acini. Intensely eosinophilic concretions were found in patients with a high mean age and those with high PSA levels.
Conclusions: Prostatic intraluminal masses that were rounded tended to indicate pathological shifts within the gland; however, the possibility of them changing to artefacts during slide preparations could not be ruled out.

Keywords: Lumen, complexes, ageing, masses


Artefakt Olarak Kabul Edilen Prostat Glandüler Konkresyonlarının Hassasiyetleri: Kesitsel Bir Biyopsi Slayt Çalışması

Surraj SUSAI, Rohini MOTWANI, Mrudula CHANDRUPATLA
All India Institute of Medical Sciences Bibinagar, Department of Anatomy, Hyderabad, Telangana, India

Amaç: Prostatik glandüler intraluminal konkresyonların konturuna ilişkin net bir fikir birliği yoktur. Bu çalışma, bu oluşumların gerçek doğasını çözmeye yönelik rasyonel yaklaşımı aydınlatmakta ve bunların prostat bezinin normal rutin histolojisindeki rolünü değerlendirmektedir.
Yöntemler: Prostatik hastalığı olduğundan şüphelenilen ancak daha sonra normal olduğu tespit edilen asemptomatik hastaların normal prostat bezlerinden elde edilen transrektal biyopsi örneklerinden hazırlanan 50 hematoksilen ve eozin slaytı, prostat lümenlerinde toplanmış kitleler veya konkresyonların lekelenme, kontur ve konumlanması açısından geriye dönük olarak incelendi ve daha sonra kan prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Her ne kadar bu kitlelerin bezin varsayılan patolojik durumlarındaki yararlığını vurgulayan anlamlı ilişkiler, boyama parametreleri ve konturları ilgili PSA düzeyleriyle karşılaştırılarak ortaya konmuş olsa da, bir kısmı çevredeki asinüslerle bir bütün olarak değerlendirilmek kaydıyla, interlüminal kontur varyasyonları ve canlı boyama görünümleri ile bunların bazılarının artefakt olma olasılığı dışlanmadı. Yüksek yaş ortalaması ve PSA düzeyi olan hastalarda yoğun eozinofilik konkresyonlar saptandı.
Sonuçlar: Yuvarlak prostatik lümen içi kitleler, bez içindeki patolojik şiftleri gösterme eğilimindeydi; ancak slayt hazırlıkları sırasında bunların artefaktlara dönüşme olasılığı göz ardı edilemez.

Anahtar Kelimeler: Lümen, kompleksler, yaşlanma, kütleler


Surraj SUSAI, Rohini MOTWANI, Mrudula CHANDRUPATLA. Vulnerabilities of Prostate Glandular Concretions Considered as Artefacts: A Cross-sectional Biopsy Slide Study. Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 243-251

Corresponding Author: Surraj SUSAI, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ