Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of the Immunglobulin Levels in the 6-24 Months Infant Children with Acute Gastroenteritis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 10-14

Evaluation of the Immunglobulin Levels in the 6-24 Months Infant Children with Acute Gastroenteritis

Sadettin Sezer, Hasan Önal, Zerrin Önal, Rengin Şiraneci, Erdal Adal, Hüseyin Aldemir
SSK Bakırköy Women's Maternity and Child Health Hospital, Pediatric Clinic, Istanbul

In this study we investigated the changes in 3 major immunglobulin fraction in the 6-24 months aged infant children with acute gastroenteritis in order to demonstrate the alterations in the humoral immun system resulted from acute gastroenteritis 66 children who admitted with acute gastroenteritis to SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çocuk Polikliniği outpatient clinic were involved the study.
Patients divided into four groups as 6, 9, 12 and 24 months age. Immunglobulin levels derived from these patients, compered to those from normal healty subjuct of aged-matched.
There were no differences between groups, in the number of lmphosytes at the intravasculer compartment. The major change in immunglobulin levels was shown in IgA levels in all age groups. This significant difference can be considered as a reply of IgA binding cells of intestinal lamina propria to natural antigenic impulse. There has been shown that significant increase in IgM levels after the 9 th months.This results may be related to growth of the lenfoid tissue riched jejuno-ileal region at this age.

Keywords: Acute gastroenteritis, humoral immunity, IgA


Akut Gastroenteriti Bulunan 6-24 Ay Arası Süt Çocuklarında İmmunglobulin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sadettin Sezer, Hasan Önal, Zerrin Önal, Rengin Şiraneci, Erdal Adal, Hüseyin Aldemir
SSK Bakırköy Kadın Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada; akut gastroenteritli hastalarda humoral immün sistemin nasıl etkilendiğini göstermek amacıyla, SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran akut gastroenteritli 6-24 ay arasındaki süt çocuklarında 3 major immünglobulin fraksiyonu bakımından gösterdiği değişiklikler incelenmektedir.
6-9-12-24 aylık olmak üzere 4 grupta toplanan olgulardan elde edilen değerler, aynı yaş gruplarına uyan normal süt çocuklarından elde edilen değerlerle de karşılaştırılarak anlamlı bir fark gösterip göstermediği saptanmaya çalışılmıştır.
İntravasküler kompartmanlarda yer alan lenfositlerin normal kontrol olguları ile sayıca anlamlı bir fark göstermediği, immünglobulin seviyesinde başlıca değişikliğin bütün yaş gruplarında IgA’da olduğu görülmüştür. Bu anlamlı fark, barsak lamina propriasında yer alan IgA taşıyan hücrelerin doğal antijenlerin uyarılarına cevabı olarak değerlendirilmiştir.
IgM seviyesinde 9. aydan sonra tespit edilen anlamlı artış ise, gastrointestinal kanalın lenfoid dokudan zengin jejuno-ileal bölgesinin bu yaşta gelişimine bağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut gastroenterit, Humoral immunite, IgA


Sadettin Sezer, Hasan Önal, Zerrin Önal, Rengin Şiraneci, Erdal Adal, Hüseyin Aldemir. Evaluation of the Immunglobulin Levels in the 6-24 Months Infant Children with Acute Gastroenteritis. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 10-14

Corresponding Author: Sadettin Sezer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved