Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Masked Hypertension [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 122-127 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.122  

Masked Hypertension

Feyza Aksu, Nurşen Keleş, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan
Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University,Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul

Masked hypertension is defined as a clinical condition in which patients have normal office blood pressure values while having high ambulatory blood pressure measurements. The prevalance of masked hypertension is reported as 10-40 % in recent registries. Although the main mechanism of that disease has not been well-defined yet. However ıt may be associated with smoking, alcohol abuse and obesity. The increment in the incidence of endorgan damage and cardiovascular disease risk in patient with masked hypertension is similar to essential hypertension. Therefore the guidelines suggest medical treatment for patient with masked hypertension to prevent worse cardiovascular outcome.

Keywords: masked hypertension, end-organ damage, treatment


Maskeli Hipertansiyon

Feyza Aksu, Nurşen Keleş, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ AD, İSTANBUL

Maskeli hipertansiyon (MH) ofis kan basıncı değerleri normal (sistolik <140 mmHg, diastolik <90 mmHg ) iken, 24 saat ambulatuar kan basıncı ölçümlerinin yüksek (sistolik > 140 mm Hg, diastolik >90 mmHg) tespit edildiği klinik durum olarak tanımlanır. Son zamanlarda yapılan gözlemsel çalışmalarda maskeli hipertansiyon sıklığının %10-40 arasında olduğu rapor edilmiştir. Hastalığın temel mekanizması henüz tam açıklanamamıştır. Ancak maskeli hipertansiyonun sigara içimi, aşırı alkol tüketimi ve obezite ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Uç organ hasarı sıklığı ve kardiyovaskuler riskteki artış esansiyel hipertansiyonla benzer olarak izlenmektedir. Bu sebeplerden dolayı kılavuzlar kötü kardiyovaskuler sonuçların önlenmesi için maskeli hipertansiyon hastalarına medikal tedavi önermektedir.

Anahtar Kelimeler: maskeli hipertansiyon, uç organ hasarı, tedavi


Feyza Aksu, Nurşen Keleş, Yusuf Yılmaz, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan. Masked Hypertension. Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 122-127

Corresponding Author: Feyza Aksu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ