Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
To compare the effects of general anesthesia alone and general anesthesia-epidural anesthesia combination on stress response [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 87-91

To compare the effects of general anesthesia alone and general anesthesia-epidural anesthesia combination on stress response

Hayriye Baba, Melek Çelik, Aydemir Yalman, E. Nursen Koltka, Zeynep Aydoğan
S. B. Goztepe Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Aim: To compare the effects of general anesthesia alone and general anesthesia-epidural anesthesia combination on hemodynamic responses and stress response including cortisol,
prolactine, and blood glucose levels in patients undergoing major abdominal and urological surgery.
Material and method: 48 ASA I patients aged 22-70 years old were divided randomly into general anesthesia (Group GA) and general anesthesia + epidural anesthesia combination
(Group GA+EA) groups. Patients in Group GA+EA received epidural anesthesia with 0.5% bupivacaine. The MAP, HR and SpO2 values of the patients were recorded preoperatively.
First blood samples to measure basal cortisol, prolactine, and blood glucose levels were also taken preoperatively. Thiopental and vecuronium bromide were used for anesthesia induction and sevoflurane in O2 + N2O was used for anesthesia maintenance. Blood samples to measure cortisol, prolactine, and blood glucose levels were taken immediately after skin incision and 30 minutes after skin incision. The MAP, HR and SpO2 values were recorded immediately after skin incision, 30 and 60 minutes after skin incision, at the end of the operation, 10 and 30 minutes after the operation.
Findings: There was no statistically significant difference between the groups in terms of cortisol and prolactine values. In Group GA+EA cortisol values immediately after skin incision and 30 minutes after skin incision were higher than the basal values. In all patients prolactine values immediately after skin incision and 30 minutes after skin incision were higher than the basal values. Blood glucose levels before induction and immediately after skin incison were similar both intergrouply and intragrouply. In Group GA blood glucose levels 30 minutes after skin incision were statistically significantly higher
than Group GA+EA and in both groups these values were statistically significantly higher than the basal values. MAP values in Group GA were higher than the MAP values of Group
GA+EA before induction, 30 and 60 minutes after skin incision, at the end of the operation, 10 and 30 minutes after the operation.
It was concluded that general anesthesia-epidural anesthesia combination had minimal effects on hemodynamic stability and was insufficient to suppress stress response.

Keywords: Stress response, general anesthesia, epidural anesthesia, combined general-epidural anesthesia


Genel anestezi ile epidural-genel anestezi kombinasyonunun stres yanıt üzerine etkileri

Hayriye Baba, Melek Çelik, Aydemir Yalman, E. Nursen Koltka, Zeynep Aydoğan
S.B.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Major batın ve üroloji operasyonu planlanan olgularda, tek başına genel anestezi ile genel anestezi ve epidural anestezi kombinasyonunun hemodinami ve kortizol, prolaktin ve kan
şekeri düzeyleri saptanarak stres yanıt üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
ASA I grubu, 22-70 yaş arası 48 olgu genel anestezi grubu (Grup GA) ve genel anestezi + epidural anestezi kombinasyonu grubu (Grup GA+EA ) olacak şekilde rasgele iki gruba ayrıldı. Grup GA+EA olgularına % 0.5 bupivakain ile epidural anestezi uygulandı. Olguların indüksiyon öncesi OAB, KAH ve SpO2 değerleri kaydedildi. Kortizol, kan şekeri ve prolaktin seviyeleri için ilk kan örnekleri alındı. Anestezi indüksiyonu tiyopental ve vekuronyum bromid ile, anestezi idamesi O2 + N2O + sevofluran ile sağlandı. Cilt insizyonundan hemen sonra ve 30 dk. sonra kortizol, kan şekeri ve prolaktin seviyeleri için diğer kan örnekleri alındı. İnsizyondan hemen sonra, 30. dk., 60. dk., operasyonun sonunda, postoperatif 10. dk. ve 30. dk.’larda OAB, KAH ve SpO2 değerleri kaydedildi.
Gruplar arasında kortizol ve prolaktin düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Grup GA+EA’da insizyondan hemen sonra ve 30. dk kortizol düzeyleri başlangıç düzeyine göre yüksekti. Tüm olgularda insizyondan hemen sonra ve 30 dk. sonra prolaktin düzeyleri başlangıç düzeylerine göre yüksekti. İndüksiyondan hemen önce ve insizyondan hemen sonraki kan şekeri düzeyleri gruplar arasında ve grup benzerdi. İnsizyondan 30 dk sonraki kan şekeri düzeyleri Grup GA'da, Grup GA+EA'dan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti ve her iki grupta da başlangıç kan şekeri düzeylerine göre anlamlı derecede yüksekti. İndüksiyon öncesi, insizyondan 30 dk. ve 60 dk. sonra, operasyon sonu, postoperatif 10. ve 30. dk.’lardaki OAB düzeyleri Grup GA'da, Grup GA+EA'dan yüksekti.
Kombine genel anestezi+epidural anestezinin hemodinamik stabiliteye minimal etkileri olduğu ve stres yanıtı baskılamakta yetersiz kaldığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Stres yanıt, genel anestezi, epidural anestezi, kombine epidural-genel anestezi


Hayriye Baba, Melek Çelik, Aydemir Yalman, E. Nursen Koltka, Zeynep Aydoğan. To compare the effects of general anesthesia alone and general anesthesia-epidural anesthesia combination on stress response. Medeniyet Med J. 2007; 22(3): 87-91

Corresponding Author: Melek Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved