Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Processus supracondylaris humeri [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 222-225

Processus supracondylaris humeri

Feray Güleç Uyaroğlu1, Gülgün Kayalıoğlu2, Mete Ertürk2
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İzmir
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Anatomy, Izmir

Supracondylar process, a congenital variation of the distal humerus, arising from the anteromedial surface 5 cm proximal to the epicondylar process. From the tip of the process, a ligament (Struthers ligament) may arise and connect to the medial epicondyle. The process and ligament are usually asymptomatic, and occasionally may cause compression on underlying neurovascular structures. This study investigates the incidence of the supracondylar process in the Turkish population on a large series of bony specimens and review the literature on this clinically important structure.
This study was performed on 209 (106 right, 103 left side) adult humerus bony specimens of unknown sex. The incidence of the process was investigated, and length of the process, and the distance of the process to the upper tip of the medial epicondyle were measured using digital millimeter graph.
In the series investigated, a well-developed supracondylar
process 37 mm proximal to the medial epicondyle, 10.6 mm in length was observed on a left humerus; two minimal form supracondylar processes were observed on a right and left humerus as small bumps 1.8-2 mm in length.
The results of this study are in accordance with the earlier studies and determine the incidence of the supracondylar process in Turkish population as 1.44 %.

Keywords: Supracondylar process, humerus, macroscopic anatomy


Processus supracondylaris humeri

Feray Güleç Uyaroğlu1, Gülgün Kayalıoğlu2, Mete Ertürk2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

Humerus’un distal ucunun bir konjenital varyasyonu olan processus supracondylaris, humerus’un anteromedial yüzünden, epicondylus medialis’in yaklaşık 5 cm yukarısından çıkar. Bazen bu çıkıntının ucundan bir ligament (Struthers ligamenti) çıkarak epicondylus medialis’e tutunabilmektedir. Genellikle asemptomatik olan bu çıkıntı ve ligament, bazen altından geçen nörovasküler yapılara bası yapabilmektedir. Bu çalışma, processus supracondylaris’i geniş bir kemik seride araştırarak Türk popülasyonundaki sıklığını bildirmek ve klinik olarak önemli olan bu yapının literatüre genel bir bakış ile gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.
Çalışmada yaş ve cinsiyeti belirsiz 106’sı sağ 103’ü sol olmak üzere toplam 209 erişkin humerus kemiği incelenerek, her bir kemikte processus supracondylaris varlığı, çıkıntının uzunluğu ve çıkıntı kökünün epicondylus medialis’in üst ucuna olan mesafesi dijital kumpasla ölçüldü. İncelenen kemiklerde, bir adet sol humerus kemiğinde 10.6 mm uzunluğunda ve epicondylus medialis’in 37 mm yukarısında bariz tam gelişmiş bir processus supracondylaris; biri sağ diğeri sol olmak üzere iki kemikte ise 1.8-2 mm uzunluğunda minimal formda iki çıkıntı tespit edildi.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, literatürde bildirilen diğer araştırma sonuçları ile uyumlu olup, toplam 3 adet processus supracondylaris saptanarak, popülasyonumuzdaki sıklığı % 1.44 olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Processus supracondylaris, humerus, makroskopik anatomi


Feray Güleç Uyaroğlu, Gülgün Kayalıoğlu, Mete Ertürk. Processus supracondylaris humeri. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 222-225

Corresponding Author: Feray Güleç Uyaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved