Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The effects of dexamethasone vs low doses of propofol infusion on postoperative nausea and vomiting in tympanoplasty surgery: a randomized, placebo-controlled, double-blinded study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 85-90 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.085  

The effects of dexamethasone vs low doses of propofol infusion on postoperative nausea and vomiting in tympanoplasty surgery: a randomized, placebo-controlled, double-blinded study

Özgür Özmen1, Fatih Bingöl2, Zakir Arslan3, Buket Özel Bingöl2
1Erzincan University School of Medicine, Mengücekgazi Regional Training and Research Hospital, Department of Anaesthesiology,Erzincan
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Otolaryngology Surgery, Erzurum
3Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Anaesthesiology, Erzurum

This prospective study investigated the effects of dexamethasone and low-dose propofol infusion on postoperative nausea and vomiting in 90 patients undergoing tympanoplasty. The dexamethasone group (Group D) received 8 mg dexamethasone and the control group (Group C) 2 ml saline 15 min before the end of surgery, while the propofol group (Group P); received 20 mcg/kg/min ıntravenous propofol infusion throughout surgery following anaesthesia induction. Incidences and severity of nausea-vomiting and antiemetic requirements were recorded throughout the first 24h postoperatively. Between hours 0 and 2, no postoperative nausea and vomiting was observed in 23 (76.7%) patients in Group P, 17 (56.7%) in Group D and 8 (26.7%) in Group C. Differences were observed between the groups in hours 0-2 and 2-8 in terms of verbal descriptive scale values for postoperative nausea and vomiting (p<0.01 and p=0.004, respectively). Total incidences of postoperative nausea and vomiting at hours 2-8 h were 10.0% (n=3) in Group P, 36.7% (n=11) in Group D and 53.3% (n=16) in Group C, the difference being statistically significant in favour of Group P (p=0.032). At 0-24 h, the numbers of patients vomiting, despite treatment, were lower in groups P and D (n=4, 13.3% and n=5, 16.7%, respectively) compared to Group C (n=14, 46.7%)(p=0.005). Antiemetic use was higher in Group C than in groups D and P(p=0.001). Intraoperative low-dose propofol infusion is as effective as dexamethasone in reducing the incidence and severity of postoperative nausea and vomiting, as well as reducing post-tympanoplasty antiemetic requirements.

Keywords: Postoperative nausea and vomiting, tympanoplasty, dexamethasone, propofol


Timpanoplasti cerrahisinde postoperatif bulanti ve kusmaya deksametazon ile düşük doz propofol infüzyonunun etkilerinin karşılaştırılması: randomize, plasebo-kontrollü, çift kör çalışma

Özgür Özmen1, Fatih Bingöl2, Zakir Arslan3, Buket Özel Bingöl2
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mengücekgazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı, Erzincan
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Bölümü, Erzurum
3Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Bölümü, Erzurum

Bu prospektif çalışmayla, timpanoplasti uygulanan 90 hastada postoperatif bulantı ve kusma üzerine deksametazon ve düşük doz propofol infüzyonunun etkileri araştırıldı. Ameliyat bitiminden 15 dakika önce deksametazon grubuna (Grup D) 8 mg deksametazon ve kontrol grubuna (Grup C) 2 ml salin yapılırken; propofol grubuna (Grup P), anestezi indüksiyonu sonrasında ameliyat boyunca 20mcg/kg/dk propofol intravenöz infüzyonu yapılmıştır. Postoperatif ilk 24 saat boyunca bulantı-kusma ve antiemetik gereksinimlerinin insidans ve şiddeti kaydedildi. 0-2 saatlik periyotta, Grup P'de 23 (% 76.7) hastada, Grup D'de 17 (%56.7) ve GrupC'de 8 hastada (%26.7) postoperatif bulantı ve kusma görülmedi. Gruplar arasında postoperatif bulantı ve kusma için sözel tanımlayıcı ölçek değerleri açısından 0-2 ve 2-8 saatlik süreler arasında farklar gözlemlendi (sırasıyla p<0.01 ve p=0.004). 2-8 saatlik postoperatif bulantı ve kusma insidansı Grup P'de % 10.0 (n = 3), Grup D'de % 36.7 (n = 11) ve Grup C'de % 53.3 (n = 16) idi; bu fark Grup P lehine istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.032). 0-24 saatte tedaviye rağmen kusma sayısı grup C'ye kıyasla Grup P ve Grup D'de (sırasıyla n = 4,% 13.3 ve n = 5,% 16.7) daha düşüktü (n = 14, 46.7 %) (P = 0.005). Antiemetik kullanımı, Grup C'de Grup D ve P'ye göre daha yüksekti (p = 0.001).İntraoperatif düşük doz propofol infüzyonu, postoperatif bulantı ve kusma insidansını ve şiddetini azaltmada aynı zamanda timpanoplastiden sonra bir antiemetik kullanım ihtiyacını azaltmada deksametazon kadar etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif bulantı ve kusma, timpanoplasti, deksametazon, propofol


Özgür Özmen, Fatih Bingöl, Zakir Arslan, Buket Özel Bingöl. The effects of dexamethasone vs low doses of propofol infusion on postoperative nausea and vomiting in tympanoplasty surgery: a randomized, placebo-controlled, double-blinded study. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 85-90

Corresponding Author: Özgür Özmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved