Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The Relation Between the Metopic Suture Persistence and Frontal Sinus Volume and Olfactory Fossa Depth: A Reliability Study with Semiautomatic Volume Measurement [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 287-293 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2021.36306  

The Relation Between the Metopic Suture Persistence and Frontal Sinus Volume and Olfactory Fossa Depth: A Reliability Study with Semiautomatic Volume Measurement

Başak Atalay, Mehmet Bilgin Eser
Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Objective: This study aims to investigate the relationship of the persistence of metopic suture (PMS), frontal sinus volume (FSV), and olfactory fossa depth (OFD).
Methods: Tomography scans of 1,603 patients aged 18-65 years were evaluated for the presence of PMS. In the study, 74 PMS cases and 74 controls were included. The appearance of each individual’s frontal sinus was classified as aplasia, hypoplasia, or normal. Two observers independently measured the lateral lamella length (LLL), OFD, and FSV. Interobserver agreement was evaluated with the intraclass correlation coefficient (ICC) and Cohen’s kappa coefficient (κ).
Results: The prevalence of PMS was found to be 4.99% [95% confidence interval (CI): 4.03-6.17]. The PMS group had five times higher hypoplasia/aplasia than the controls (52.70%, 95% CI: 41.48-63.66 and 10.81%, 95% CI: 5.58-19.91, respectively; p<0.001). An “almost perfect” agreement was detected among observers for the frontal sinus appearance classification: κ=0.807, p<0.001. The ICC of continuous measurements for OFD, LLL, and FSV, respectively, presented “excellent” reliability: 0.956, 0.958, and 0.981, with p<0.001 for each. LLL was shorter, OFD was shallower, and FSV was smaller in the PMS group than the control group (p<0.001). There was a moderate positive correlation between OFD, LLL, and FSV (r=0.306, r=0.302).
Conclusions: This study interprets that the presence of PMS is related frontal sinus development and volume. With PMS, a smaller FS, shorter lateral lamella, and shallower olfactory fossa may be expected.

Keywords: Metopic suture, computed tomography, 3D imaging, frontal sinus, olfactory groove


Persistan Metopik Sütür ile Frontal Sinüs Hacmi ve Olfaktör Fossa Derinliği Arasındaki İlişki: Semi-otomatik Volüm Ölçümü Çalışması

Başak Atalay, Mehmet Bilgin Eser
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, persistan metopik sütür (PMS) ile olfaktör fossa derinliği (OFD), ve frontal sinüs volümü (FSV) arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntemler: Yaşları 18-65 arasında değişen 1.603 hastanın tomografileri PMS varlığı açısından değerlendirildi. Yetmiş dört PMS olgusu ve 74 kontrol çalışmaya dahil edildi. Her bireyin frontal sinüs görünümü aplazi, hipoplazi veya normal olarak sınıflandırıldı. Lateral lamella uzunluğu (LLU), OFD ve FSV ölçümleri iki gözlemci tarafından bağımsız olarak yapıldı. Gözlemciler arası uyum değerlendirilirken, sürekli değişkenler için sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) ve Cohen’s kappa katsayısı (κ) kullanıldı. Bulgular: PMS prevalansı %4,99 [güven aralığı (GA) %95: 4,03-6,17] olarak bulundu. Hipoplazi/aplazi, PMS grubunda kontrol grubuna göre beş kat daha fazlaydı (sırasıyla %52,70; GA %95: 41,48-63,66 ve %10,81; GA %95: 5,58-19,91, p<0,001). Frontal sinüs görünüm sınıflandırması için gözlemciler arasında “mükemmel” bir uyum tespit edildi: κ=0,807, p<0,001. OFD, LLU ve FSV için ICC “mükemmel” güvenilirlik sundu: Her biri için sırasıyla 0,956, 0,958 ve 0,981 ve p<0,001. PMS grubunda, LLU daha kısaydı, OFD daha sığdı ve FSV, kontrol grubuna göre daha küçüktü (her biri için p<0,001). OFD, LLU ve FSV arasında orta derecede pozitif korelasyon vardı (r=0,306, r=0,302). Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucunda, PMS’nin frontal sinüs gelişimi ve volümü ile ilişkili olduğu bulunmuştur. PMS varlığında daha küçük bir FS, daha kısa lateral lamella ve daha az derin olfaktör fossa beklenebilir.

Anahtar Kelimeler: Metopik sütür, bilgisayarlı tomografi, 3D görüntüleme, frontal sinüs, olfaktör oluk


Başak Atalay, Mehmet Bilgin Eser. The Relation Between the Metopic Suture Persistence and Frontal Sinus Volume and Olfactory Fossa Depth: A Reliability Study with Semiautomatic Volume Measurement. Medeniyet Med J. 2021; 36(4): 287-293

Corresponding Author: Mehmet Bilgin Eser, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ