Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Malignant Otitis Externa: How to Monitor the Disease in Outcome Estimation? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 23-29 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.36528  

Malignant Otitis Externa: How to Monitor the Disease in Outcome Estimation?

Ayşe Pelin Yiğider1, Okan Övünç1, Esra Arslan2, Ahmet Volkan Sünter1, Tevfik Fikret Cermik2, Özgür Yiğit1
1Istanbul Training And Research Hospital, Ear Nose Throat Department
2Istanbul Training And Research Hospital, Nuclear Medicine Department

Objective: Malignant otitis externa (MOE) is a serious disease affecting mainly the elderly diabetic patients that may result in mortality. It was aimed to evaluate the relationship between treatment responses and clinical and radiologic parameters among progress of the disease. Secondary aim was to present our clinical outcomes in the treatment of malignant otitis externa.
Method: This study was retrospectively conducted in a single center. Reviewed data included history of complaints, duration of symptoms, addition of hyperbaric oxygen treatment, presence of surgical intervention, pathological findings, culture positivity and microorganism, laboratory findings, scintigraphy, imaging modalities and outcome of disease.
Result: A total of 26 cases with malignant external otitis including 17 females (65.4%) and nine males (34.6%) patients were included in our study. Duration of symptoms before the initiation of treatment, and hyperbaric oxygen treatment did not positively influence the outcome. Inflammatory markers and Peleg staging significantly reflected the treatment response.
Conclusion: Close monitoring of inflammatory parameters is the key point in the prediction of prognosis. Planning the management and predicting the outcomes rely on proper radiological and clinical assessment of the extent of disease. In the assessment of MOE, universal scoring systems should be preferred for pooling the data in comparable manner.

Keywords: Malignant otitis externa, osteomyelitis, skull-base, otorrhea, outcome prediction


Malign Otitis Eksterna: Hastalığın Sonlanımının Tahmine Yönelik Takibi

Ayşe Pelin Yiğider1, Okan Övünç1, Esra Arslan2, Ahmet Volkan Sünter1, Tevfik Fikret Cermik2, Özgür Yiğit1
1Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Istanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği

Amaç: Malign otitis eksterna esas olarak yaşlı diyabetik hastaları etkileyen ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır. Hastalığın ilerleyişi arasında tedavi yanıtları ile klinik ve radyolojik parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. İkincil amaç, malign otitis eksterna tedavisinde klinik sonuçlarımızı sunmaktı.
Yöntem: Retrospektif olarak tek merkezde yapıldı. İncelenen veriler arasında şikayet öyküsü, semptomların süresi, hiperbarik oksijen tedavisi eklenmesi, cerrahi girişim varlığı, patolojik bulgular, kültür pozitifliği ve mikroorganizma, laboratuvar bulguları, sintigrafi, görüntüleme yöntemleri ve hastalığın sonucu yer aldı.
Bulgular: Çalışmamıza 17 kadın (%65,4) ve 9 erkek (%34,6) olmak üzere toplam 26 malign eksternal otitisli hasta dahil edildi. Tedaviye başlamadan önce semptom süresi, Hiperbarik oksijen tedavisi sonucu olumlu etkilemedi. Enflamatuar belirteçler ve Peleg evreleme, tedavi yanıtını önemli ölçüde yansıtıyordu.
Sonuç: Enflamatuar parametrelerin yakından izlenmesi prognoz tahmininde anahtar noktadır. Yönetimin planlanması ve sonuçların tahmin edilmesi, hastalığın derecesinin uygun radyolojik ve klinik değerlendirmesine dayanır. MOE değerlendirmesinde, verilerin karşılaştırılabilir bir şekilde havuzlanması için evrensel puanlama sistemleri tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Malign otitis eksterna, kafa tabanı osteomyeliti, otore, tedavi sonlanımı


Ayşe Pelin Yiğider, Okan Övünç, Esra Arslan, Ahmet Volkan Sünter, Tevfik Fikret Cermik, Özgür Yiğit. Malignant Otitis Externa: How to Monitor the Disease in Outcome Estimation?. Medeniyet Med J. 2021; 36(1): 23-29

Corresponding Author: Okan Övünç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved