Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Altitude: Is determinant for tuberculosis incidence? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 178-181

Altitude: Is determinant for tuberculosis incidence?

A. Çetin Tanrıkulu1, Abdurrahman Abakay2, Özlem Abakay3, Adil Alp4
1Caucasus University School of Medicine Department of Chest Diseases, Kars
2Tuberculosis Dispensary No. 1 in Diyarbakir, Diyarbakir
3Dicle University Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Istanbul
4The Tuberculosis Control 11th Group Presidency, Diyabakir

In the last year, there have been very important improvements about tuberculosis (TB) all over the world. In this study, it was researched TB control studies at two cities in Turkey between 1999 and 2003 in order to determined the factors affecting to TB prevalence. The forms using those dispensaries in two cities to informing about diagnosis and treatment of TB have been investigated retrospectively. In This period, 2387 new TB patients were determined in Diyarbak›r, 1844 (77.2 %) of them were pulmonary TB and 543 (22.8 %) extrapulmonary TB. 691 (37.5 %) with pulmonary TB were smear positive. In same period, 375 new TB patients were determined in Kars, 276 (73.6 %) of them were pulmonary TB and 99 (26.4 %) extrapulmonary TB. 50 (18.1 %) patients with pulmonary
TB were smear positive. The average incidence of TB was 37.55/100000 in Diyarbakır and 19.59/100000 in Kars (p<0.05). The average incidence of pulmonary TB was 29.04/100000 in Diyarbakır and 14.53/100000 in Kars (p<0.05). The altitude at Diyarbakır is 660 meters and 1768 meters in Kars. According to research from the State Planning
Organization of Turkey, there has been an important difference regarding the rates of urbanization and rates of literacy between two city (p<0.05). It was thought that the significant difference regarding incidence of TB between two cities was due to the difference of altitude of those city (2.3 times). Moreover, it was thought that some socioeconomic parameters could be affective on TB prevalence. However, some extensive
study should be carrying out to clearly understand the factors affecting TB prevalence.

Keywords: Tuberculosis, altitude, socioeconomic factors


Rakım tüberköloz sıklığını etkileyen bir faktör müdür?

A. Çetin Tanrıkulu1, Abdurrahman Abakay2, Özlem Abakay3, Adil Alp4
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars
2Diyarbakır 1 Nolu Verem Savaş Dispanseri, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Verem Savaş Dairesi 11. Grup Başkanlığı, Diyabakır

Son yıllarda dünyada tüberküloz (TB) konusunda önemli gelişmeler olmuştur. TB sıklığı üzerinde etkili faktörler araştırılmıştır. Bu çalışmada 1999-2003 yılları arasında ülkemizde TB sıklığına etki eden faktörlerin saptanması amacıyla iki ilde TB kontrol çalışmaları incelendi. Diyarbakır'da dört, Kars'ta iki adet verem savaş dispanseri (VSD) mevcuttur. Bu şehirlerde bulunan dispanserlerinin aylık hasta tanı ve tedavi bildiriminde kullandıkları formlar retrospektif olarak incelendi.
Bu dönemde Diyarbakır'da toplam 2387 yeni TB hastası saptanmıştır. Hastaların 1844'ü (% 77.2) akciğer TB ve 543'ü (% 22.8) akciğer dışı TB idi. Akciğer TB hastalarının 691'i (% 37.5) yayma pozitifti. Aynı dönemde Kars'ta 375 yeni TB hastası saptanmıştır. Hastaların 276'sı (% 73.6) akciğer TB ve 99'u (% 26.4) akciğer dışı TB idi. Akciğer TB hastalarının 50'si (% 18.1) yayma pozitifti. Ortalama TB sıklığı Diyarbakır'da 37.55/100.000, Kars'ta 19.59/100.000 idi (p<0.05). Akciğer TB sıklığı Diyarbakır'da 29.04/100.000, Kars'ta ise 14.53/100.000 idi (p<0.05). Diyarbakır'ın deniz seviyesinden yüksekliği 660 metreyken, Kars'ın ise 1768 metre olarak bulunmuştur. Devlet planlama teşkilatının yaptırdığı araştırmaya, şehirleşme oranı ve okur yazarlık oranı verilerinde iki il arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). ‹ki il arasında saptanan anlamlı sıklık farkının ciddi rakım farkına (2.3 kat) bağlı olduğu düşünüldü. Ayrıca, bazı sosyoekonomik parametrelerin de TB prevalansı üzerine etkili olabileceği düşünülmektedir. Fakat, TB prevalansına etkili faktörlerin etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, rakım, sosyoekonomik faktörler


A. Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay, Özlem Abakay, Adil Alp. Altitude: Is determinant for tuberculosis incidence?. Medeniyet Med J. 2006; 21(4): 178-181

Corresponding Author: A. Çetin Tanrıkulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved