Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of the rate of S aureus nasal carriage in nurses and dialysis patients in a dialysis center [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 219-221

Evaluation of the rate of S aureus nasal carriage in nurses and dialysis patients in a dialysis center

Mehmet Emin Yılmaz1, Ali Süner2, İsmail Hamdi Kara3, Ömer Faruk Kökoğlu4
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Diyarbakir
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Diyarbakir
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Diyarbakir
4DSutcu Imam University School of Medicine Clinical Microbiology and Infectious Diseases Department, Kahramanmaras

Staphylococcus aureus carriage in hospital staff members are more responsible for epidemy of S aureus. Hemodialysis (HD) patients are tender to the infections due to chronic renal failure (CRF) and in this patients, eradication of S aureus nasalcarriage
is important. In this study, in Hemodialysis Center of Dicle University, Faculty of Medicine, from 18 patients in HD program (16 female, two male) and from 16 nurses, cultures of nasal swab were taken to determine the nasal carriage of S. aureus on their nose.
The strain of isolated microorganism was defined by Vitec Bio-Meriéux‚ and classic method. Antibiotic susceptibility was determined by the method of Vitec Bio-Meriéux‚ nasal carriage of S aureus was determined 8 of 18 HD patients and 6 of 16 nurses. A methicillin-resistant strain of S aureus (MRSA) isolated in 2 of 6 strain of S aureus isolated from hospital staff member, and 4 of 8 strain isolated from HD patients. When
totally 14 strain isolated from HD patients and nurses were investigate to susceptibility, of these strains were found to susceptible to vancomisin and teicoplanine as 100 %, respectively; however, the all strains were resistant to penicilline G and ampiciline.

Keywords: Nasal carriage, nurses, methicillin-resistant S. aureus (MRSA), hemodialysis patient


Diyaliz merkezinde çalışan hemşireler ve diyaliz hastalarında Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibiyotik direnci

Mehmet Emin Yılmaz1, Ali Süner2, İsmail Hamdi Kara3, Ömer Faruk Kökoğlu4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş

Burun taşıyıcısı hastane çalışanları Staphylococcus aureus epidemilerinden büyük oranda sorumlu tutulmaktadır. Hemodiyaliz (HD) hastaları, kronik böbrek yetersizliği nedeniyle infeksiyonlara yatkın olmakta ve bu hastalarda S aureus burun taşıyıcılığının sonlandırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi HD merkezinde programda olan 18 HD hastası (16 bayan, iki erkek) ile aynı merkezde görev yapan 16 hemşirenin burun stafilokok taşıyıcılığını belirlemek amacıyla burun sürüntü kültürü alındı. İzole edilen suşlar Vitek Bio-Meriéux ve klasik yöntemle tanımlandı. Antibiyotik duyarlılığı Vitek Bio-Meriéux‚ mikrodilüsyon yöntemiyle belirlendi. Sekiz HD hastası ile 6 hemşirede S aureus burun taşıyıcılığı tespit edildi. Hemşirelerden izole edilen 6 S aureus suşundan ikisinde, diyaliz hastalarından izole edilen 8 suşun dördündemetisiline direnç vardı. HD hastalarından ve hemşirelerden izole edilen toplam 14 suş incelendiğinde, vankomisin ve teikoplanine % 100 duyarlı bulunurken, izole edilen tüm suşlar penisilin G ve ampisiline dirençli idi.

Anahtar Kelimeler: Burun taşıyıcılığı, hemşireler, metisiline dirençli Staphylococcus aureus, hemodiyaliz hastaları


Mehmet Emin Yılmaz, Ali Süner, İsmail Hamdi Kara, Ömer Faruk Kökoğlu. Evaluation of the rate of S aureus nasal carriage in nurses and dialysis patients in a dialysis center. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 219-221

Corresponding Author: Mehmet Emin Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved