Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Relationship Between Anti-Mullerian Hormone and Androgens in Healthy Women without Hyperandrogenemia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 20-26 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.37980  

The Relationship Between Anti-Mullerian Hormone and Androgens in Healthy Women without Hyperandrogenemia

Burcu Dinçgez Çakmak1, Betül Dündar1, Semih Kaleli2
1University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Research and Training Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Bursa, Turkey
2Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

Aim: To determine the relationship between androgens and Anti-Mullerian Hormone in healthy women without hyperandrogenemia.
Methods: A total of 1300 patients aged 16-43 who had Anti-Mullerian Hormone and androgen profile in three years period in a university hospital were included. Sociodemographic features, clinical and sonographic findings, serum prolactin, luteinizing hormone, total and free testosterone, estradiol, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, 17-hydroxy progesterone, dehydroepiandrosterone and Anti-Mullerian Hormone levels were recorded. Patients were selected according to inclusion and exclusion criteria and the study was completed with 337 patients.
Results: The mean age of the patients was 28.82±5.24 and body mass index was 25.49±4.37 kg/m². Mean levels of follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and estradiol were 6.82±4.71 mIU/mL, 5.59±3.78 mIU/mL and 40.77±36.28 pg/mL, respectively. When the androgen profiles were evaluated, the mean total testosterone, free testosterone, 17-hydroxy progesterone, androstenedione and dehydroepiandrosterone levels were detected as 47.36±33.09 pg/mL, 2.61±2.54 pg/mL, 0.65±0.20 ng/mL, 2.43±1.25 ng/mL and 244.45±115.87 mcg/dL,respectively. The mean Anti-Mullerian hormone levels were 4.43±4.70 ng/mL. A significant independent relationship was found between Anti-Mullerian hormone and luteinizing hormone (p=0.009), follicle stimulating hormone (p= 0.001), androstenedione (p= 0.050), dehydroepiandrosterone (p= 0.034) and body mass index (p= 0.021). Anti-Mullerian hormone levels were affected by follicle stimulating hormone and body mass index negatively; while luteinizing hormone, androstenedione and dehydroepiandrosterone affect it positively.
Conclusion: In our study even in patients who have not hyperandrogenemia or not diagnosed as late-onset congenital adrenal hyperplasia or polycystic ovary syndrome, androstenedione (a precursor of testosterone) and dehydroepiandrosterone were found to increase Anti-Mullerian hormone levels.

Keywords: Androgen, androstenedione, Anti-Mullerian Hormone, dehydroepiandrosterone, testosterone


Hiperandrojenemisi Olmayan Sağlıklı Kadınlarda Anti-Müllerian Hormon ile Androjenlerin İlişkisi

Burcu Dinçgez Çakmak1, Betül Dündar1, Semih Kaleli2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada sağlıklı kadınlarda Anti-Müllerian Hormon ile androjenlerin ilişkisi belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza 16-43 aralığındaki, üç yıllık zaman dilimi içerisinde üniversite hastanemizde anti-müllerian hormon ve androjen profili tetkiki yapılmış 1300 hasta alındı. Hastaların dosyalarından hastaların demografik verileri, klinik ve sonografik bulguları, serum prolaktin, luteinizan hormon, total ve serbest testosteron, östradiol, tiroid stimulan hormon, folikül stimulan hormon, 17-hidroksi progesteron, dihidroepiandrosteron ve Anti-Müllerian hormon seviyeleri kaydedildi. Dahil edilme ve dışlanma kriterleri sonucunda yapılan seçimle çalışmaya 337 hasta ile devam edildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 28.82±5.24 yıl ve vücut kitle indekslerinin ortalaması 25.49±4.37 kg/m2 idi. Serum folikül stimulan hormon ortalaması 6.82±4.71mIU/mL, serum luteinizan hormon ortalaması 5.59±3.78mIU/mL, serum östradiol ortalaması 40.77±36.28 pg/mL olarak bulundu. Hastaların androjen profiline bakıldığında total testosteron değerlerinin ortalaması 47.36±33.09 pg/mL, serbest testosteronun ortalaması 2.61±2.54 pg/mL, 17-hidroksi progesteronun ortalaması 0.65±0.20ng/mL, androstenedionun ortalaması 2.43±1.25ng/mL ve dihidroepiandrosteronun ortalaması 244.45±115.87 mcg/dL olarak hesaplandı. Anti-Müllerian Hormon değeri ortalaması 4.43±4.70 ng/mL olarak bulundu. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda luteinizan hormon (p=0.009), folikül stimulan hormon (p=0.001), androstenedion (p=0.050), dihidroepiandrosteron (p=0.034) ve vücut kitle indeksinin (p=0.021) Anti-Müllerian Hormon ile anlamlı ilişki gösterdiği saptandı. Bunlardan folikül stimulan hormon ve vücut kitle indeksinin Anti-Müllerian Hormon üzerine azaltıcı; luteinizan hormon, androstenedion ve dihidroepiandrosteronun ise arttırıcı etkisi olduğu görüldü.
Sonuç: Bizim çalışmamızda hiperandrojenemi, polikistik over sendromu ve geç başlangıçlı konjenital adrenal hiperplazisi olmayan hasta grubunda bile androstenedionun (testosteron öncülü) ve dihidroepiandrosteronun Anti-Müllerian Hormonu arttırıcı etkisi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Androjenler, androstenedion, Anti-Müllerian hormon, dihidroepiandrosteron, testosteron


Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Semih Kaleli. The Relationship Between Anti-Mullerian Hormone and Androgens in Healthy Women without Hyperandrogenemia. Medeniyet Med J. 2019; 34(1): 20-26

Corresponding Author: Burcu Dinçgez Çakmak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved