Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Effects of Prunus spinosa L. fruits on experimental wound healing [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 152-158 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.152  

Effects of Prunus spinosa L. fruits on experimental wound healing

Şule Ayla1, Mehmet Yalçın Günal2, Ayşe Arzu Sayın Şakul3, Özge Biçeroğlu1, Ekrem Musa Özdemir4, Mehmet Evren Okur5, Derya Çiçek Polat6, Neslihan Üstündağ Okur7, Bülent Emre Bilgiç8
1Department Of Histology And Embryology, School Of Medicine, Istanbul Medipol University, Regenerative And Restorative Medicine Research Center, Remer, Istanbul, Turkey
2Department Of Physiology, School Of Medicine, Alanya Alaaddin Keykubat University, Alanya, Turkey
3Department Of Pharmacology, School Of Medicine, Istanbul Medipol University, Regenerative And Restorative Medicine Research Center, Remer, Istanbul, Turkey.
4Department Of Animal Facility, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
5Department Of Pharmacology, Faculty Of Pharmacy, Anadolu University, Eskişehir, Turkey
6Department Of Pharmaceutical Botanic, Faculty Of Pharmacy, Ankara University, Ankara, Turkey
7Department Of Pharmaceutical Technology, Faculty Of Pharmacy, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
8In Vitro Fertilization Unit, Zeynep Kamil Maternity And Children Hospital

We investigated the wound healing efficacy of the Prunus Spinosa L. using an excisional cutaneous wound model in mice. For this purpose methanol extracts of fruits prepared. We used 32 number C57/Black mice in total; equally divided into four groups. Group 1 control, group 2 vechile (Glycerine), group 3 Prunus Spinosa L., group 4 madecassol. Prunus Spinosa L.and madecassol were applied for 10 days by creating a excisional wound model on the back of each mouse in each group. At the end of the 10th day, wound areas were taken for histologic follow-up, scoring with hematoxylen-eosin and immunohistochemical (TGF-β, COL1A1) staining. Wound healing was scored by newly formed collagen structure, TGF β increase and epidermal and dermal regeneration, granulation tissue thickness, angiogenesis (new vessel formation). Prunus spinosa L. promotes wound healing rates with granulation tissue increase, epidermal regeneration and angiogenesis. In addition there was a significant increase in collagen and TGF [beta] ratios in immunohistochemical staining. At the end of the 4 and 10 days after treatment, a significant increase was observed in wound contraction and re-epithelialization in both Prunus spinosa and madecassol treated groups compared to the control and vehicle group. Our findings support the beneficial effects of Prunus spinosa for augmenting wound healing. The anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial activities of Prunus spinosa increased collagen synthesis and decreased the number of inflammatory cells during wound healing and may be useful for treating skin wounds.

Keywords: wound healing, Prunus spinosa L., antioxidant


Prunus spinosa L. meyvelerinin deneysel yara iyileşmesi üzerine etkileri

Şule Ayla1, Mehmet Yalçın Günal2, Ayşe Arzu Sayın Şakul3, Özge Biçeroğlu1, Ekrem Musa Özdemir4, Mehmet Evren Okur5, Derya Çiçek Polat6, Neslihan Üstündağ Okur7, Bülent Emre Bilgiç8
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Rejeneratif Ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi, (Remer) İstanbul
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Alanya
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı,Rejeneratif Ve Restoratif Tıp Araştırma Merkezi, (Remer), İstanbul
4İstanbul Medipol Universitesi Deney Hayvanları Laboratuarı (Medi̇tam), İstanbul
5Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir
6Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı, Ankara
7İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
8Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastanesi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi (ÜYTEM), İstanbul

Farelerde oluşturduğumuz deneysel yara modellerinde, Prunus Spinosa L. metanollü meyve ekstresini kullanarak, bu ekstrenin yara iyileşmesindeki etkisini araştırdık. 32 adet C57/Black fare ile 4 deney grubu oluşturuldu. 1.grup kontrol grubu, 2. grup taşıyıcı (gliserin) grup, 3. grup Prunus spinosa, 4.grup madecassol grubu idi ve her bir grupta farelerin sırtında eksizyonel yara modeli oluşturularak Prunus Spinosa L. ve madecassol 10 gün boyunca uygulandı. 10.gün sonunda yara bölgeleri histolojik takip için alındı, yara dokuları hematoksilen-eosin ve immunohistokimyasal (TGF-β, COL1A1) boyalarla boyanarak, yara iyileşmesi için epidermal ve dermal rejenerasyon, granülasyon doku oluşumu, anjiogenezis (yeni damar oluşumu), immunohistokimyasal boyalarla yeni oluşan kollajen yapılanması ve TGF β artışı değerlendirilerek skorlandı. Prunus spinosa L’nin yara dokusunda iyileşme oranlarını, granülasyon dokusunu, epidermal rejenerasyonu ve anjiogenezisi artırarak gösterdiği yine immünohistokimyasal boyamalarda kollajen ve TGF β oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışın olduğu gözlendi. Yine 4.günün ve 10. günün sonunda yara kontraksiyonunda ve yara yerinin reepitelizasyonunda ilaç ve madecassol grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bulgularımız, Prunus spinosa L’nin yara iyileşmesini desteklediğini göstermiştir. Prunus spinosanın antiinflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel etkisi ile, kollajen sentezini artırarak ve inflamatuar hücre sayısını azaltarak yara iyileşmesinin tedavisinde kullanılabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: yara iyileşmesi, Prunus spinosa L., antioksidan


Şule Ayla, Mehmet Yalçın Günal, Ayşe Arzu Sayın Şakul, Özge Biçeroğlu, Ekrem Musa Özdemir, Mehmet Evren Okur, Derya Çiçek Polat, Neslihan Üstündağ Okur, Bülent Emre Bilgiç. Effects of Prunus spinosa L. fruits on experimental wound healing. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 152-158

Corresponding Author: Şule Ayla, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ