Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Role of Microbiota in the Development and Progression of Chronic Kidney Disease [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 200-207 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.38802  

The Role of Microbiota in the Development and Progression of Chronic Kidney Disease

Serhan Ünlü1, Dilek Ozgenaz Sahan1, Tuncay Dagel2, Mehmet Kanbay2
1Koc University School of Medicine, İstanbul,Turkey
2Department of Medicine, Division of Nephrology, Koc University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Research related to micobiome claims to find associations to disease processes of many organ systems. Fat tissue, kidneys, heart and vasculature, intestines and even brain tissue is affected by dysbiosis of gut flora. With the advance of studies and their qualities on topic, research evolved from being focused solely on microbiome itself to encompassing metabolites penetrating into serum and immune response demonstrated by host. Effect of such a molecular invasion of body results in a low grade inflammation and chronic diseases such as metabolic syndrome, diabetes mellitus, chronic kidney disease and cardiovascular disease ensues. With such a vast gamut of diseases and pathologic conditions related to microbiome, it should come as no surprise that there have been attempts at treatment of dysbiosis with methods including flora transfer from healthy individuals. This review will focus on these disease states and how they are affected by dysbiosis. Specific metabolites such as indoxyl sulfate, p-cresyl sulfate or trimethylamine N-oxide are increased in a dysbiotic state and affect the pathological course of chronic kidney disease and atherosclerosis. The disease state host is in has effect on permeability of gut barriers and will create dysbiosis such as in uremia related epithelial barrier degradation due to chronic kidney disease.

Keywords: Gut microbiota, chronic kidney disease, inflammation, proteinuria


Kronik Böbrek Hastalığının Gelişmesinde ve İlerlemesinde Mikrobiyotanın Rolü

Serhan Ünlü1, Dilek Ozgenaz Sahan1, Tuncay Dagel2, Mehmet Kanbay2
1Koç Üniveristesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mikrobiyota hakkındaki araştırmalar bir çok sistemdeki hastalık gelişiminde bağırsak mikrobiyomunun etkisi olduğunu iddia ediyor. Bunlardan birkaçı; yağ doku, kalp, dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve hatta santral sinir sistemidir. Bu konudaki araştırmaların sayısının ve kalitesinin artmasıyla birlikte üzerinde araştırılan konular; bağırsak mikrobiyomunun saf oluşumundan, bu floranın kana geçiş yapan metabolitleri ve vucüdun buna verdiği tepkiye kadar çeşitlilik göstermeye başladı. Bağırsak florasının salgıladığı metabolitler, vücutta kronik enflamasyonu tetikleyerek metabolik sendrom, kronik böbrek hastalığı ya da kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıklara yol açabilmektedir. Bunlar gibi geniş kapsamlı ve multi-sistemik hastalıkların bağırsak mikrobiyomuyla bağlantıları kurulması üzerine, bağırsak mikrobiyomunun bozulmasının flora aktarımı gibi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılması şaşırtıcı olmayan bir gelişme olmuştur. Bu yazı bazı hastalıkların flora disbiyozundan nasıl etkilendikleri üzerine yoğunlaşacaktır. Indoxil sülfat, p-krezil sülfat ya da trimetilamin N-oksit gibi bağırsak disbiyozu sırasında artan metabolitlerin kronik böbrek hastalığı ve ateroskleroz gibi hastalıklarda ne gibi roller oynadığı tartışılacaktır. Bağırsak bariyerlerinin permeabilitesinin kronik böbrek hastalığı sonucunda gelişen üremi sebebiyle artması ve bunun sonucunda gelişen disbiyoz gibi bu hastalıkların da disbiyoz üzerindeki etkilerine de değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Gut mikrobiyota, kronik böbrek yetmezliği, inflamasyon, proteinüri


Serhan Ünlü, Dilek Ozgenaz Sahan, Tuncay Dagel, Mehmet Kanbay. The Role of Microbiota in the Development and Progression of Chronic Kidney Disease. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 200-207

Corresponding Author: Tuncay Dagel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved