Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Plastic Bronchitis in a 4 Year-Old Boy Presenting with a Foreign Body Aspiration: A Rare Entity [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 213-217 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.39197  

Plastic Bronchitis in a 4 Year-Old Boy Presenting with a Foreign Body Aspiration: A Rare Entity

Saniye Girit1, Ebru Senol2, Emel Eroglu2, Dilek Ece3, Tamer Baysal4
1Division of Pediatric Pulmonology, Department of Pediatrics. Medeniyet University Medical School Goztepe Educational and Research Hospital, Istanbul-Turkey
2Department of Pediatrics. University of Health Sciences Medical School Dr. Lutfi Kırdar Kartal Educational and Research Hospital, Istanbul-Turkey
3Department of Pathology. University of Health Sciences Medical School Dr. Lutfi Kırdar Kartal Educational and Research Hospital, Istanbul-Turkey
4Department of Radiology, University of Health Sciences Medical School Dr. Lutfi Kırdar Kartal Educational and Research Hospital, Istanbul-Turkey

Plastic bronchitis is a rare disease of pediatric age resulting from the fibrinous mucus plugs obstructing the airway. Plastic bronchitis can be secondary to many pulmonary and systemic diseases; but also idiopathic. It is an important entity because it can present with acute respiratory system failure symptoms like non-productive cough, dyspnea and wheezing mimicking foreign body aspiration. Here, we report a four year old boy diagnosed as plastic bronchitis by bronchoscopy.
4-year-old boy applied with cough and difficulty in breathing. He had wheezing and dyspnea in pyhsical examination and oxygen saturation was 92% without any other clinical and laboratory signs of infection. Chest X-ray and Computerized Tomography showed characteristics of foreign body aspiration. He was diagnosed as plastic bronchitis by flexible bronchoscopy and had full recovery after extraction of the plugs by aspiration in bronchoscopy session.
Plastic bronchitis is a rare entity of pediatric age which can be idiopathic. Patients who have respiratory failure resistant to conventional medical therapy; especially if they have radiologic signs of atelectasia of intraluminal blockage, should be evaluated with bronchoscopy.

Keywords: Child, plastic bronchitis, respiratory aspiration


Yabancı Cisim Aspirasyonu Olarak Prezante Olan 4 Yaşında Erkek Çocukta Plastik Bronşit: Nadir Bir Durum

Saniye Girit1, Ebru Senol2, Emel Eroglu2, Dilek Ece3, Tamer Baysal4
1Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Türkiye
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Türkiye
3Patoloji Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Türkiye
4Radyoloji Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Türkiye

Plastik bronşit; hava yolunu tıkayan fibrinöz mukus plakları sonucunda oluşan, çocukluk çağında nadir görülen bir hastalıktır. Birçok pulmoner ve sistemik hastalığa sekonder olabileceği gibi idiyopatik de olabilir. Hasta, balgamsız öksürük, dispne ve hışıltı ile yabancı cisim aspirasyonunu taklit edecek şekilde akut solunum yetmezliği bulguları ile başvurabileceği için önemli bir hastalıktır. Burada, bronkoskopi ile plastik bronşit tanısı alan dört yaşındaki hastamızı sunuyoruz.
Dört yaşında erkek hasta öksürük ve nefes almakta güçlük şikayetiyle getirildi. Fizik muayenede ronküsler ve dispne mevcuttu, oksijen saturasyonu %92 idi. Klinik ve laboratuvar olarak başka herhangi bir enfeksiyon bulgusu yoktu. Göğüs grafisinde ve bilgisayarlı tomografide yabancı cisim aspirasyonuna ait özellikler görüldü ve hastaya bu ön tanı ile bronkoskopi yapıldı. Bronkoskopide mukus plakların görülmesi ile plastik bronşit tanısı alan hastada plakların aspirasyonu sonrasında tam iyileşme izlendi.
Plastik bronşit çocukluk çağında nadir görülen bir durumdur. Medikal tedaviye dirençli solunum yetmezliği bulguları olan hastalar; özellikle radyolojik olarak atalektazi veya intraluminal tıkanıklık bulguları da varsa yabancı cisim aspirasyonu yanında plastik bronşit de akılda tutularak bronkoskopi ile değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, plastik bronşit, solunum yolu aspirasyonu


Saniye Girit, Ebru Senol, Emel Eroglu, Dilek Ece, Tamer Baysal. Plastic Bronchitis in a 4 Year-Old Boy Presenting with a Foreign Body Aspiration: A Rare Entity. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 213-217

Corresponding Author: Saniye Girit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved