Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Outcomes of open reduction, and internal fixation in femoral neck fractures in young adults [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 161-166 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.161  

Outcomes of open reduction, and internal fixation in femoral neck fractures in young adults

Ahmet Özgür Yıldırım, Sualp Turan, Özdamar Fuad Öken, Mehmet Asiltürk, Murat Gülçek, Ahmet Uçaner
Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara

INTRODUCTION: Femoral neck fractures in young adults are real emergencies in orthopaedics. It is thought that the reduction and stable fixation have to be done immediately after the injury because of the development of avascular necrosis of the femoral neck. We retrospectively evaluated the results of the young adult patients who had been operated because of femoral neck fractures in our clinic between 1997-2010.
METHODS: Eighty-eight young adult patients had been treated with open reduction and internal fixation in our clinics. because of femur neck fracture between 1997-2010. Seventy- seven patients who were followed up included in our study. There were 52 (67.5 %) male, and 25 (32.5 %) female patients in our group. Functional outcomes were measured using Harris Hip Score and SF36 scoring system. Avascular necrosis was determined using Ficat and Arlet criteria.
RESULTS: Mean follow-up period was 77. 1 months (24-175). Distribution of fractures according to Garden Classification was as follows: Types 1 (n=2; 2.5 %), 2 (n=14; 18.2 %), 3 (n=37; 48.1 %), and 4 (n=24; 31,2 %) Nonunion was observed in 6 (7.8 %), and avascular necrosis in 13 (16.9 %) patients. The mean time from injury to surgery was 41.2±74.79 (4-480) hours. The outcome according to Harris Hip Score was excellent in 52 (67.6 %), good in 12 (15.6 %), fair in 8 (10.3 %) and poor in 5 (6.5 %) patients The correlation between the union rate and time from injury to surgery was statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Open reduction and internal fixation with cannulated screws in the treatment of femoral neck fractures is still the best choice in young adults. Early surgery is important to decrease complications especially nonunion rates.

Keywords: Femoral neck fracture, young adult, open reduction, internal fixation


Genç erişkin femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları

Ahmet Özgür Yıldırım, Sualp Turan, Özdamar Fuad Öken, Mehmet Asiltürk, Murat Gülçek, Ahmet Uçaner
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Genç erişkinlerdeki femur boyun kırıkları ortopedi ve travmatolojinin gerçek acillerinden biridir. Femur başının avasküler nekrozu nedeniyle yaralanmadan sonra erken kırık redüksiyonu ve stabil fiksasyon yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 1997-2010 yılları arasında tedavi edilen genç erişkin femur boyun kırıklarının sonuçlarını retrospektif olarak analiz ettik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1997-2010 yılları arasında 88 genç erişkin hasta femur boyun kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve internal fiksasyonla tedavi edildi. Takipleri yapılan 77 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların 52 (% 67.5)’si erkek ve 25 (% 32.5)’i kadındı. Hastaların fonksiyonel sonuçları Harris Kalça Skorlama sistemi ve SF 36 skorlama sistemi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi 77.1 (24-175) aydı. Kırıkların Garden Sınıflamasına göre dağılımı 2 (% 2.5) tip 1, 14 (% 18.2) tip 2, 37 (% 48.1) tip 3 ve 24 (% 31.2) tip 4 şeklindeydi. Altı (% 7.8) hastada kaynamama görüldü. Avasküler nekroz 13 (% 16.9) hastada gelişti. Ortalama ameliyata kadar geçen süre 41.2±74.79 (4-480) saatti. Harris kalça skorlarına göre 52 (% 67.6) hastada mükemmel, 12 (% 15.6) iyi, 8 (% 10.3) orta ve 5 (% 6.5) kötü sonuç elde edildi. Kaynama oranlarıyla ameliyata kadar geçen süre korelasyonu istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genç erişkinlerdeki femur boyun kırıklarında açık redüksiyon ve kanüllü vida ile internal tespiti günümüzde hâlâ en iyi seçenektir. Erken cerrahi, komplikasyonları özellikle kaynamama oranlarını azaltmada önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, genç erişkin, açık redüksiyon, internal fiksasyon


Ahmet Özgür Yıldırım, Sualp Turan, Özdamar Fuad Öken, Mehmet Asiltürk, Murat Gülçek, Ahmet Uçaner. Outcomes of open reduction, and internal fixation in femoral neck fractures in young adults. Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 161-166

Corresponding Author: Ahmet Özgür Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ