Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
An important problem in neonatal period: Hypernatremic dehydration [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(3): 126-131 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.126  

An important problem in neonatal period: Hypernatremic dehydration

Abdurrahman Akgün1, Selahattin Katar2, Mustafa Taşkesen3, Mehmet Nuri Özbek3
1Cizre State Hospital, Sirnak
2Special Veni Vidi Hospital, Diyarbakir
3Dicle University Faculty of Medicine, Pediatrics, Diyarbakir

INTRODUCTION: Hypernatremic dehydration of the newborn with breastfeeding, which has a high morbidity and mortality rates, has been reported to be increased in the recent years. In this study, it was aimed to evaluate the demographic, clinical features and the results of management in newborns with hypernatremic dehydration.
METHODS: A total of 31 term newborns with hypernatremic dehydration (Na > 150 mmol/L) who admitted to the Newborn Intensive Care Unit between January 2006 and June 2008 were included in this study.
RESULTS: Mean±SD weight and age of the newborns were 3362±711.3 g and 6.3±3.4 days respectively and all were breastfeeding. 19.4 % of the patients were born at home, 64.5 % and 3.2 % of the patients were born in city and cottage hospitals respectively. Only 12.9 % of the patients were born in our hospital.
Jaundice (61.3 %) and poor sucking (19.4%) respectively were the most common presenting signs. Mean±SD serum and mean breast milk sodium concentrations were 161.7±12.8 mmol/L and >100 mmol/L in two, 78 mmol/L in one and 43 mmol/L in one mother, respectively. Subdural hemorrhage (in one newborn) and diffuse petechial bleeding in both two hemispheres and basal ganglions (in three newborns) were observed, with Cranial MRI. Motor retardation and mental-motor retardation were observed in 2/17 and 2/ 17 of the newborns, respectively. Two newborns died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Morbidity and mortality rates due to hypernatremic dehydration of the newborn may be lowered with simple preventive measures. Routine newborn examination in the first few days of life is important in the early diagnosis and prevention. These results have suggested that delivery at home, first pregnancy, cesarean delivery, delivery in hot season and early discharge after delivery are important risk factors in development of hypernatremic dehydration.

Keywords: Hypernatremia. dehydration, term, newborn


Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Abdurrahman Akgün1, Selahattin Katar2, Mustafa Taşkesen3, Mehmet Nuri Özbek3
1Cizre Devlet Hastanesi, Şırnak
2Özel Veni Vidi Hastanesi, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Son dönemlerde anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda, morbidite ve mortalitesi yüksek olan hipernatremik dehidratasyon sık bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı hipernatremik term yenidoğan hastaların demografik özelliklerini, klinik, laboratuar bulguları ve takip sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne Ocak–2006 ile Haziran-2008 tarihleri arasında hipernatremik dehidratasyon (Na: >150 mmol/L) tanısıyla yatırılan toplam 31 term yenidoğan hasta çalışmaya alındı.
BULGULAR: Olguların doğum ağırlığı ortalama 3362±711,3 gr, ortalama başvuru yaşı 6,3±3,4 gün olarak tespit edildi. Olguların tümü anne sütü ile beslenmişti. Hastaların % 19,4’ü evde, % 64,5’i başka hastanelerde, % 12,9’u hastanemizde, % 3,2’si sağlık ocağında doğmuştu. En sık başvuru şikayeti % 61,3 sarılık ve % 19,4 emmeme ve emmede zayıflık idi.
Hastaların başvuruda yapılan laboratuar incelemelerinde ortalama serum sodyum değerleri 161,7±12,8 mmol/L olarak bulundu. Anne sütü sodyum ölçümü yapılan dört annenin ikisinde 100 mmol/L üzerinde, ikisinde ise 78 mmol/L ve 43 mmol/L olarak tespit edildi. Kranial MR görüntülemede bir olguda (% 3,2) subdural kanama, üç olguda ise (% 9,7) her iki hemisferde oksipital ve bazal ganglionlarda yaygın peteşial kanama tesbit edildi. Takipte iki olguda (% 6,5) motor retardasyon, iki olguda (% 6,5) motor-mental retardasyon tespit edildi. İki olgu (% 6,5) ise kaybedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Morbidite ve mortalitesi yüksek bir sağlık sorunu olan yenidoğan dönemindeki hipernatremik dehidratasyon, bazı tedbirlerle önlenebilir. Özellikle yenidoğan bebeklerin ilk günlerde rutin muayene edilmesi erken tanı ve tedavi için önemlidir. Erken taburculuk, evde doğum, ilk gebelik, sezaryen doğum ve sıcak mevsimlerde doğum hipernatremi için önemli riskler olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, dehidratasyon, miad, yenidoğan


Abdurrahman Akgün, Selahattin Katar, Mustafa Taşkesen, Mehmet Nuri Özbek. An important problem in neonatal period: Hypernatremic dehydration. Medeniyet Med J. 2010; 25(3): 126-131

Corresponding Author: Abdurrahman Akgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ