Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Non-invasive Evaluation of Electromechanical Transmission in Patients with Hypertensive Response to Exercise Stress Test [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 180-186 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.42027  

Non-invasive Evaluation of Electromechanical Transmission in Patients with Hypertensive Response to Exercise Stress Test

Ahmet Ferhat KAYA1, Mehmet Hasan OZDIL2, Cemalettin YILMAZ3, Raif KILIC4, Mehmet OZBEK1, Hasan KAYA1
1Dicle University Hospital, Department of Cardiology, Diyarbakir, Turkey
2Mus State Hospital, Clinic of Cardiology, Mus, Turkey
3Malazgirt State Hospital, Clinic of Cardiology, Mus, Turkey
4Diyarlife Hospital, Clinic of Cardiology, Diyarbakir, Turkey

Objective: Excessive hypertensive response to exercise testing is associated with adverse cardiovascular events such as left ventricular hypertrophy and atrial fibrillation (AF). In this study, we examined the relationship between electromechanical delay and excessive hypertensive response to exercise testing.
Methods: Twenty-five people who had a hypertensive response to the exercise stress test and 28 people who were similar in age and gender with a normal blood pressure response in the exercise stress test as the control group were included in the study.
Results: There was no statistical difference between the study groups in blood pressure holter values, conventional echocardiography findings, and exercise stress test findings. Lateral PA-TDI time (the time from the beginning of the P wave measured by tissue Doppler imaging to the beginning of the A’ wave), left atrial electromechanical delay, and interatrial electromechanical delay were observed to be significantly longer in the hypertensive response group to exercise stress test compared with the control group (74.0±6.3 vs. 68.8±5.7, p=0.003; 24.7±7.0 vs. 19.6±7.1, p=0.013; 36.8±8.5 vs. 30.6±6.6, p=0.003, respectively).
Conclusions: Early detection of electromechanical delay non-invasively may be useful in this patient group in predicting the development of new AF risk.

Keywords: Exercise stress test, hypertensive response, electromechanical transmission


Egzersiz Stres Testine Hipertansif Yanıt Veren Hastalarda Elektromekanik İletimin Non-invaziv Değerlendirmesi

Ahmet Ferhat KAYA1, Mehmet Hasan OZDIL2, Cemalettin YILMAZ3, Raif KILIC4, Mehmet OZBEK1, Hasan KAYA1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Muş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
3Malazgirt Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü
4Diyarlife Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Amaç: Egzersiz testine aşırı hipertansif yanıtın sol ventrikül hipertrofisi ve atriyal fibrilasyon (AF) gibi istenmeyen kardiyovasküler olaylarla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, elektromekanik gecikmenin egzersiz testine aşırı hipertansif yanıtla ilişkisini inceledik.
Yöntemler: Egzersiz stres testine hipertansif yanıt veren 25 kişi ile egzersiz stres testinde tansiyon yanıtı normal olan yaş ve cinsiyet bakımından benzer 28 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya alındı.
Bulgular: Çalışma grupları arasında kan basıncı holter değerleri, konvansiyonel ekokardiyografi bulguları ve egzersiz stres testi bulguları arasında istatistiksel fark yoktu. Lateral PA-TDI süresi (doku Doppler ile ölçülen P dalgasının başlangıcından A’ dalgasının başlangıcına kadar geçen süre), sol atriyal elektromekanik gecikme ve inter-atriyal elektromekanik gecikme, egzersiz stres testine hipertansif yanıt veren grupta kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha uzun gözlendi (74,0±6,3 vs. 68,8±5,7, p=0,003; 24,7±7,0 vs. 19,6±7,1, p=0,013; 36,8±8,5 vs. 30,6±6,6, p=0,003, sırasıyla).
Sonuçlar: Elektromekanik gecikmenin non-invaziv olarak erken tespiti, bu hasta grubunda yeni AF riskinin gelişimini öngörmede faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz stres testi, hipertansif yanıt, elektromekanik iletim


Ahmet Ferhat KAYA, Mehmet Hasan OZDIL, Cemalettin YILMAZ, Raif KILIC, Mehmet OZBEK, Hasan KAYA. Non-invasive Evaluation of Electromechanical Transmission in Patients with Hypertensive Response to Exercise Stress Test. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 180-186

Corresponding Author: Cemalettin YILMAZ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ