Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The Clinical Importance of Optic Nerve Sheath Diameter in Patients with Traumatic Brain Injury: Preliminary Report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 320-326 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.42966  

The Clinical Importance of Optic Nerve Sheath Diameter in Patients with Traumatic Brain Injury: Preliminary Report

Burcu AVCI OZBALIK1, Tugba BINGOL TANRIVERDI2, Hafize Gulsah OZCAN3, Melek GURA CELIK4
1Iskenderun State Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Hatay, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Sanliurfa, Turkey
3Acibadem Ankara Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ankara, Turkey
4Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey

Objective: Traumatic brain injury (TBI) is a serious health problem that is related to an increased mortality. In cases of severe TBI, the prediction of prognosis is essential. The enlargement of the optic nerve sheath diameter (ONSD) shows an increased intracranial pressure and is associated with poor outcomes. In this study, we aimed to evaluate the prognostic value of ONSD in patients with severe TBI.
Methods: Forty-four patients with severe TBI were retrospectively enrolled in the study. The patients were divided into two groups: survivors (n=17) and non-survivors (n=27). Baseline characteristics, clinical data, Glasgow coma scale (GCS) on hospital admission, brain computed tomography (CT) results, injury severity score (ISS), and Marshall score were recorded for all patients. ONSD was calculated at 3 mm distance from the globe, immediately below the sclera.
Results: The ONSD on the initial CT was significantly higher in non-survivors compared with survivors (6.83±1.40 vs. 6.40±1.36, p<0.05). In addition, ISS and Marshall score were significantly higher, whereas GCS was significantly lower in non-survivors. ONSD was positively correlated with Marshall score (r=0.332, p<0.05). Receiver operating characteristics analysis demonstrated that ONSD ≥6.61 had a sensitivity of 70.4% and specificity of 64.7% for predicting mortality. It was shown that ONSD ≥6.61 had a 4.3-fold increased risk for in-hospital mortality (odds ratio: 4.35; 95% confidence interval: 1.195-15.865; p<0.05).
Conclusions: The enlargement of ONSD on initial CT was detected to be associated with increased in-hospital mortality in patients with severe TBI.

Keywords: Optic nerve sheath diameter, traumatic brain injury, Marshall score, injury severity score, mortality


Travmatik Beyin Hasarlı Hastalarda Optik Sinir Kılıf Çapının Klinik Önemi: Ön Rapor

Burcu AVCI OZBALIK1, Tugba BINGOL TANRIVERDI2, Hafize Gulsah OZCAN3, Melek GURA CELIK4
1Iskenderun Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Hatay, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif Inan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
3Özel Acıbadem Ankara Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
4Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Istanbul, Türkiye

Amaç: Travmatik beyin hasarı (TBH) önemli bir sağlık sorunudur ve artmış mortalite ile ilişkilidir. Ciddi TBH’de prognozun öngörülmesi esastır. Optik sinir kılıfı çapının (ONSD) genişlemesi kafa içi basıncının artmasını gösterir ve kötü prognoz ile ilişkilidir. Bu çalışmada, ciddi TBH’li hastalarda ONSD’nin prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntemler: Bu çalışmaya ciddi TBH’li toplam 44 hasta geriye dönük olarak dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı: sağ kalanlar (n=17) ve ölenler (n=27). Tüm hastalar için temel karakteristik ve klinik veriler, başvuru sırasında Glasgow koma skalası (GKS) skoru, beyin bilgisayarlı tomografi (BT) tarama sonuçları, yaralanma şiddet skoru (ISS) ve Marshall skoru kaydedildi. ONSD göz küresinin 3 mm gerisinden, skleranın hemen altından ölçüldü.
Bulgular: İlk BT’deki ONSD, ölenlerde hayatta kalanlara kıyasla anlamlı derecede daha yüksekti (6,83±1,40’a karşı 6,40±1,36, p<0,05). Ek olarak, ISS ve Marshall skoru ölenlerde anlamlı derecede daha yüksek iken, GKS ise anlamlı olarak daha düşüktü. ONSD, Marshall skoru ile pozitif korelasyon gösterdi (r=0,332, p<0,05). Alıcı işletim karakteristik analizinde, ONSD’nin ≥6,61 olması mortaliteyi öngörmede %70,4 duyarlılığa ve %64,7 özgüllüğe sahip olduğu görüldü. ONSD’nin ≥6,61 olmasının hastane içi mortalite için 4,3 kat artmış riske sahip olduğu gösterildi (risk oranı: 4,35, %95 güven aralığı: 1,195-15,865, p<0,05).
Sonuçlar: İlk BT’de ONSD genişlemesi, şiddetli TBH’li hastalarda artmış mortalite ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Optik sinir kılıfı çapı, travmatik beyin hasarı, Marshall skoru, yaralanma şiddet skoru, mortalite


Burcu AVCI OZBALIK, Tugba BINGOL TANRIVERDI, Hafize Gulsah OZCAN, Melek GURA CELIK. The Clinical Importance of Optic Nerve Sheath Diameter in Patients with Traumatic Brain Injury: Preliminary Report. Medeniyet Med J. 2022; 37(4): 320-326

Corresponding Author: Burcu AVCI OZBALIK, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ