Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The relationship between vertebral fraktures and qulity of life in patients with osteoporosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(1): 20-24

The relationship between vertebral fraktures and qulity of life in patients with osteoporosis

Ü. Seçil Demirdal1, İlknur Yiğit2, Özlem Solak1, Hasan Toktaş1, Ümit Dündar1, Vural Kavuncu1
1Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Afyonkarahisar
2Ercis State Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Ercis

Vertebral fractures cause poor quality of life due to the back pain, functional limitations, and loss of utility. Therefore, the effects of vertebral fractures on quality of life is an important clinical issue. This study aimed to evaluate the prevalence and the effects of vertebral fractures on quality of life in seventy patients with osteoporosis. Bone mineral density were performed by dual-energy x-ray absorptiometry. Ouality of life was assessed by Short-Form 36 (SF-36). Spine radiographs were used to evaluate the existence of vertebral fracture. Primary and secondary osteoporosis were determined in 52.9 % and 47.1 % of the patients, respectively. Vertebral fractures were determined in 7 (18.9 %) patients with primary osteoporosis and in 6 (18.2 %) patients with secondary osteoporosis. When scores of SF-36 subgroups were compared, there was no statistically significant difference between the patients with and without vertebral fractures in primary osteoporosis. In conclusion, any meaningful relationship was found between vertebral fracture and quality of life in patients with primary osteoporosis with the instrument of SF-36.

Keywords: Osteoporosis, vertebral fracture, quality of life, Short Form-36 (SF-36)


Osteoporoz hastalarında vertebral fraktür sıklığı ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Ü. Seçil Demirdal1, İlknur Yiğit2, Özlem Solak1, Hasan Toktaş1, Ümit Dündar1, Vural Kavuncu1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
2Erciş Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Erciş

Vertebral fraktürler sırt ağrısı, fonksiyonel kısıtlılıklar ve iş gücü kayıplarına bağlı olarak yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle vertebral fraktürlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi önemli bir klinik durumdur. Çalışmamızda, osteoporoz tedavisi alan hastalarda vertebra kırığı sıklığının ve vertebral kırığın yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Polikliniğimizde osteoporoz tanısıyla takip ve tedavi edilen 70 hasta çalışmaya alındı. Dual enerji X-ray absorbsiyometri ile kemik mineral yoğunluğu, direkt grafiler ile vertebra kompresyon kırığı varlığı ve Kısa Form-36 (SF-36) ölçeğiyle yaşam kalitesi değerlendirildi. Primer osteoporoz (PO) 37 (% 52.9) ve sekonder osteoporoz (SO) 33 (% 47.1) hastada tespit edildi. PO’lu 7 (% 18.9), SO’lu 6 (% 18,2) hastada vertebra kırığı saptandı. Vertebra fraktürü olan ve olmayan PO’lu hastalar karşılaştırıldığında SF-36 ölçeğinin alt grupları arasında fark bulunmadı. Sonuç olarak, bu çalışmada vertebral fraktürlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, vertebral fraktür, yaşam kalitesi, Kısa Form-36 (SF-36)


Ü. Seçil Demirdal, İlknur Yiğit, Özlem Solak, Hasan Toktaş, Ümit Dündar, Vural Kavuncu. The relationship between vertebral fraktures and qulity of life in patients with osteoporosis. Medeniyet Med J. 2010; 25(1): 20-24

Corresponding Author: Ü. Seçil Demirdal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ