Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Acute pulmonary embolism [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 30-36 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.030  

Acute pulmonary embolism

Mehmet Halis Tanrıverdi1, Abdurrahman Abakay2
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Diyarbakir
2Dicle University Faculty of Medicine, Pulmonary Disease, Diyarbakir

Pulmonary embolism (PE) is a common and life-threatening emergency cardiovascular disorder. PE does not occur with a specific clinical picture, so the diagnosis can be difficult. Early diagnosis and treatment is crucial to save lives. PE an deep vein thrombosis (DVT) is associated with venous thromboembolism (VTE) and have common predisposing factors. In most cases, Cause of PE commonly is DVT.
Among the factors that cause PE include age, history of VTE and such as cancer, neurological disease, acute respiratory failure or heart disease that requires long hospitalization diseases, oral contraceptive use and congenital or acquired thrombophilia. Smokers, obese people, patients with hypertension or metabolic syndrome has been reported that a high risk of PE. Increases plasma level of D-dimer that fibrin degradation product. The venous ultrasound of lower extremity is first step tests in patients with suspected PE. Because it's noninvasive, easy to apply and has a high specificity. Normal ventilation-perfusion (V/Q) scintigraphy is a highly secure PE outside. Single-detector spiral CT, is sufficient in showing the presence of segmental or proximal level clinically apparent PE. Pulmonary angiography is extremely reliable, but is an invasive test. Critical condition in which the patients with suspected PE echocardiography at the beginning of beds, especially the granting of emergency treatment is useful for decision.
The aim of treatment is to ensure the re-flow from the pulmonary artery is clogged. The first-line treatment of patients with high-risk PE is thrombolytic therapy is that very few absolute contraindications.

Keywords: Pulmonary embolism, deep vein thrombosis, d-dimer, anticoagulation


Akut pulmoner emboli

Mehmet Halis Tanrıverdi1, Abdurrahman Abakay2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Diyarbakır

Pulmoner emboli (PE) sık karşılaşılan ve yaşamı tehdit eden hastalıktır. Özgül bir klinik tablo ile ortaya çıkmadığı için tanı koymak güç olabilir. Buna karşılık, tedaviye hızlı başlamanın hayat kurtarıcı olması nedeniyle, erken tanı koymak önemlidir. PE ve derin ven trombozu (DVT), ortak predispozan faktörleri olan venöz tromboemboli (VTE) ile ilgili klinik tablolardır. PE vakaların çoğunda emboli kaynağı DVT’dir. Etyolojik faktörler arasında; yaş, VTE öyküsü, kanser, nörolojik hastalık, akut solunum yetersizliği ya da kalp hastalığı gibi uzun süre hastanede yatmayı gerektiren hastalıklar, konjenital ya da edinsel trombofili ve oral kontraseptif kullanımı yer almaktadır. Sigara içenlerde, obez kişilerde, hipertansiyon ya da metabolik sendromlu hastalarda da PE riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir.
PE olgularında fibrin yıkım ürünü olan plazma D-dimer, düzeyleri artar. Alt ekstremite ven ultrasonografisi yüksek özgüllüğü, noninvaziv ve kolay uygulanır olması nedeniyle PE şüphesi olan hastalarda ilk basamak tetkikleri arasında yer alır. Normal ventilasyon-perfüzyon (V/Q) sintigrafisi PE’nin dışlanmasında son derece güvenilirdir. Bilgisayarlı tomografiyle pulmoner anjiyografi (BTPA) segmental ya da daha distal düzeyde klinik karşılığı olan PE varlığını göstermede yeterlidir. Konvansiyonel pulmoner anjiyografi son derece güvenilir, ancak invaziv bir testtir.
Tedavide amaç tıkanmış pulmoner arterden (PA) akımın yeniden sağlanmasıdır. Yüksek riskli PE hastalarının birinci sıra tedavisinde, çok az mutlak kontrendikasyonu olan trombolitik ajanlar kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, derin ven trombozu, d-dimer, antikoagülasyon


Mehmet Halis Tanrıverdi, Abdurrahman Abakay. Acute pulmonary embolism. Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 30-36

Corresponding Author: Mehmet Halis Tanrıverdi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved