Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The evaluation of depression and anxiety in first trimester [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(4): 153-158 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.153  

The evaluation of depression and anxiety in first trimester

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Elif Gözdemir, Selim Gülücü, Fazlı Demirtürk
Department Of Obstetrics And Gynecology, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

The aim of this study is to evaluate the occurance rate of depression and anxiety in the first trimester those affecting both mother and baby and leading to serious problems, and to assess the association with obstetric history. After obtaining Clinical Research Ethics Committee approval, a total of 197 pregnants whose admitted to the outpatient unit of Obstetrics and Gynecology Department in the gestational weeks of 11-14 between April 2014 and July 2014 were included. A history or the presence of affective or anxiety disorder, presence of chronic systemic disease, pregnancy after assisted reproductive techniques, presence of malfomations diagnosed by ultrasonography, presence of hyperemesis gravidarum and presence of multiple pregnancy were excluded. Gestational weeks were detected by ultrasonography. Beck Depression Inventory (BDE) and Beck Anxiety Inventory (BAE) were used for evaluating the level of depression and anxiety of the subjects. The demographic values including age, parity, gravida, number of abortus and live births of the patients were recorded. The BAE and BDE values were compared after the patients were grouped according to the presence of abortus, gravida, and the number of live births. A total of 49 (%25,1) patients required medical treatment for depression according to a cut-off value of 17 for Beck Depression Inventory. The mean BAE score of all enrolled patients was 11,91±9,47. Anxiety disorder was found in 49.2% of pregnants. In conclusion; the negative effect of depression and anixety during pregnancy on fetal and maternal health have been indicated in the literature. It is suggested that an efficient examination in the first trimester of pregnancy may provide to diagnose of affective disorders in early stages, thus leads to an appropriate treatment preventing negative effects on fetal and maternal health.

Keywords: Depression, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Pregnancy, First Trimester


İlk trimesterda depresyon ve anksiyetenin değerlendirilmesi

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Elif Gözdemir, Selim Gülücü, Fazlı Demirtürk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Tokat

Bu çalışmadaki amacımız hem anneyi hem de bebeği etkileyen ve ciddi sorunlara yol açabilen depresyon ve anksiyetenin birinci trimestrda görülme oranlarını ve obstetrik öykü ile olan ilişkisini incelemektir. Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı alındıktan sonra, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD polikliniğimize Nisan 2014 ile Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran, gebelik haftası 11-14 hafta arasında olan 197 gebe dahil edildi. Geçmişinde anksiyete ve affektif bozukluğu olan ya da şu anda aktif anksiyete ve affektif bozukluğu olan gebeler, kronik sistemik hastalığı olanlar, yardımcı üreme yöntemleri ile gebe kalanlar, ultrasonografide malformasyon tespit edilenler, hiperemezis gravidarum ve çoğul gebeliği olanlar çalışma dışı bırakıldı. Gebelik haftaları ultrasonografik olarak belirlendi. Olguların depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi için Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE) kullanıldı. Hastaların yaş, parite, gebelik sayısı, abortus sayısı ve yaşayan çocuk sayısını içeren demografik verileri kayıt edildi. Hastalar abortus yapıp yapmadıklarına, gebelik sayısına, canlı çocuk sayısına göre sınıflandırılarak BDE ve BAE değerlendirilmelerinden elde edilen puanlar karşılaştırıldı. Beck Depresyon Envanteri için sınır değer 17 olarak kabul edildiğinde tedaviye ihtiyaç duyacak depresyonun 49 hastada (%25,1) var olduğu izlendi. Çalışmaya alınan tüm hastaların ortalama BAE skoru 11,91±9,47 idi. Gebelerin %49,2’sinde anksiyete bozukluğu tespit edildi. Sonuç olarak; gebelikte izlenen depresyon ve anksiyetenin fetal ve maternal sağlığı negatif yönde etkileyebileceği literatürde belirtilmiştir. Gebeliğin birinci trimestrında yapılacak olan uygun değerlendirmeler ile, affektif bozuklukların tanısının erken dönemde yapılabileceği ve böylece uygun tedavisi ile fetal ve maternal sağlık üzerine olan olumsuz etkilerinin önlenebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Beck Anksiyete Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, Gebelik, İlk Trimester


Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Elif Gözdemir, Selim Gülücü, Fazlı Demirtürk. The evaluation of depression and anxiety in first trimester. Medeniyet Med J. 2015; 30(4): 153-158

Corresponding Author: Hatice Yılmaz Doğru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ