Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Factors in Vaccine Refusal by Patients Applying for COVID-19 PCR Test [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 193-203 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.43959  

Factors in Vaccine Refusal by Patients Applying for COVID-19 PCR Test

Ferhat ARSLAN, Behcet AL, Gorkem Alper SOLAKOGLU, Omer Faruk GULSOY, Cagatay NUHOGLU, Sema AYTEN
Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: This study was designed to determine the reasons for vaccine rejection in patients who applied for the coronavirus disease-2019 (COVID-19) polymerase chain reaction (PCR) test but did not receive the vaccine.
Methods: The study was conducted prospectively in the emergency department of a tertiary hospital between 31.01.2022 and 31.05.2022. 1000 patients who applied for the COVID-19 PCR test and refused to be vaccinated were included. The COVID-19 status of the participants, reasons for their application, number of PCR tests, methods of obtaining information about the vaccine, and reasons for the rejection of the vaccine were questioned.
Results: 54.6% of the participants were male and 45.4% were female. 60.7% of the patients applied for testing due to symptoms, 25.4% due to contact with people with symptoms, and 23.9% due to travel. 43.3% of the cases had COVID-19 infection; 53.6% of them had tested an average of 2-5 times in the last year. Most of the information about the vaccine was taken from social media, television, medical publications, and people around, respectively. Of the participants, 62.0% believed that COVID-19 vaccines had side effects, 47.3% believed that it had no protection, and 30.9% believed that there was not enough study on the subject. As the age grew, the rate of learning information from social media increased.
Conclusions: The most common reasons for COVID-19 vaccine rejection were vaccine side effects, doubtful vaccine protection, and concerns about the lack of sufficient studies on the vaccine. The higher the education level, the higher the vaccine rejection rate.

Keywords: COVID-19, PCR test, vaccine refusal


COVİD-19 PZR Testi için Başvuran Hastalar Tarafından Aşı Reddindeki Faktörler

Ferhat ARSLAN, Behcet AL, Gorkem Alper SOLAKOGLU, Omer Faruk GULSOY, Cagatay NUHOGLU, Sema AYTEN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR) testi yaptırmak nedeni ile başvuran fakat aşı yaptırmayan hastalarda aşı reddinin nedenlerini saptamak amacı ile düzenlenmiştir.
Yöntemler: Çalışma, 31.01.2022-31.05.2022 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin acil servisinde prospektif olarak yürütüldü. COVİD-19 PZR testi için başvuran ve aşı olmayı reddeden 1000 hasta dahil edildi. Katılımcıların COVİD-19 durumları, başvuru nedenleri, PZR testi yapma sayıları, aşı için bilgi edinme yöntemleri ve aşı reddinin nedenleri sorgulandı.
Bulgular: Katılımcıların %54,6’sı erkek, %45,4’ü kadın idi. Hastaların %60,7’si semptomları, %25,4’ü semptomlu kişilerle temasları ve %23,9’u da seyahat nedeniyle test vermek için başvurmuşlardı. Olguların %43,3’ü COVİD-19 enfeksiyonunu geçirmiş; %53,6’sı son bir yıl içerisinde ortalama 2-5 defa test yaptırmışlardı. Aşı ile ilgili bilgilerin çoğu sırası ile sosyal medyadan, televizyonlardan, tıbbi yayınlardan ve çevredeki kişilerden alınmıştı. Katılımcıların %62,0’si COVİD-19 aşılarının yan etkilerinin olduğuna, %47,3’ü koruyuculuğunun olmadığına, %30,9’u ise konu ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığına inanmakta idiler. Yaş küçüldükçe aşı ile bilgileri sosyal medyadan öğrenme oranı artmıştı.
Sonuçlar: COVİD-19 aşı reddinin en sık sebepleri aşı yan etkileri, aşının koruyuculuğunun şüpheli olması ve aşı hakkında yeterince çalışma yapılmamış olması kaygısı idi. Eğitim seviyesi arttıkça aşı ret oranı artmıştı.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, PZR testi, aşı reddi


Ferhat ARSLAN, Behcet AL, Gorkem Alper SOLAKOGLU, Omer Faruk GULSOY, Cagatay NUHOGLU, Sema AYTEN. Factors in Vaccine Refusal by Patients Applying for COVID-19 PCR Test. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 193-203

Corresponding Author: Behcet AL, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ