Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Association of socioeconomic status with myocardial infarction and complications of the myocardial infarction [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 143-147 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.143  

Association of socioeconomic status with myocardial infarction and complications of the myocardial infarction

Ahmet Yıldırım1, Mehmet Halis Tanrıverdi2, Zuhal Arıtürk Atılgan3, Ebru Tekbaş3, Fuat Şar4
1Haseki Training and Research Hospital Family Medicine Clinic, Istanbul
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Diyarbakir
3Dicle University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul
45. Internal Medicine, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: To determine the association socioeconomic status with myocardial infarction and complications of the myocardial infarction.
METHODS: We studied 67 patients (40 men and 27 women) who were admitted to Internal Medicine Clinic of Haseki Education and Research Hospital in between June 2007 and July 2008.
RESULTS: Of the patients, 40 (59,7 %) were men and 27 patients (40,3 %) were women. The average age of the patients was 58,6±9,77 years, ranging between 30 and 85. It was found that there was a statistically significant difference between patients’ health insurance types (p=0,001). The rate of smoking men was higher than smoking women. So, smoking according to gender was also found statistically significant (p<0.05). Hypertension was seen in men more than women which was statistically significant according to sex (p=0,005). There was no association between complications seen after myocardial infarction and patient’s health insurance types (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that there was a statistically significant difference between patients social security institute (p=0,001). Between gender and smoking rates are seen as statistically significant difference (p<0,05). Higher rate of smoking of men than women were found. The incidence of hypertension was found statistically significant relationship between gender (p=0,005). The incidence is significantly higher in male patients. Of the patients developed myocardial infarction complications as Yeşil Kart rate of 32.6 %, SSK 54,3 %, Emekli Sandığı 6,5 %, Bag-Kur 4,3 %, without social security 2,2 %. It was found that there was a statistically significant difference between the social security institute and complications after myocardial infarction.
We conclude that low socioeconomic status (low income) and working in a stresful job may be precipitating factors in the occurance of MI and MI complications

Keywords: Socioeconomic state, myocardial infarction, complication


Sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü ve komplikasyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Ahmet Yıldırım1, Mehmet Halis Tanrıverdi2, Zuhal Arıtürk Atılgan3, Ebru Tekbaş3, Fuat Şar4
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
4Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Dahiliye Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada sosyoekonomik düzey ile miyokart enfarktüsü komplikasyonları arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Haziran 2007 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında miyokart enfarktüsü geçiren ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğinde takip edilen 67 olgu dâhil edildi.
BULGULAR: Olguların ortalama yaş 58,6±9,77 (30-85) idi. Olguların % 40,3’ü kadın; % 59,7’si ise erkekti. Sosyal güvencelere göre dağılımları arasında anlamlı farklılık vardı (p=0,001). Cinsiyete göre sigara kullanım oranları arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). Erkek olgularda sigara kullanım oranlarını kadınlardan daha yüksek olarak saptandı (p<0,05). Hipertansiyon görülme sıklığı erkek olgularda görülme oranı anlamlı yüksekti (p=0,005). Miyokart enfarktüsü komplikasyonu görülen olguların % 32,6’i yeşil kartlı, % 54,3’ü sosyal sigorta kurumu (SSK), % 6,5 emekli sandığı; % 4,3’ü Bağkur’lu ve % 2,2’si ücretlidir. Miyokart enfarktüsü komplikasyonlarının sosyal güvenlik kurumlarına göre dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Miyokart enfarktüsü geçiren hastalarda Yeşil Kart ve SSK’lı oranının istatistiksel olmasa da anlamlı düzeyde yüksek bulunması; dolayısıyla sosyal açıdan alt gelir seviyede olmak, stresli ve ağır iş gücünde çalışmak miyokart enfarktüsü ve miyokart enfarktüsü komplikasyonlarının oluşumunda tetikleyici bir unsur olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyoekonomik düzey, miyokart enfarktüsü, komplikasyon


Ahmet Yıldırım, Mehmet Halis Tanrıverdi, Zuhal Arıtürk Atılgan, Ebru Tekbaş, Fuat Şar. Association of socioeconomic status with myocardial infarction and complications of the myocardial infarction. Medeniyet Med J. 2011; 26(4): 143-147

Corresponding Author: Ahmet Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ