Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness: A new Indicator of Subclinical Atherosclerosis in Non-Fat Children with Migraine [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 160-165 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.44522  

Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness: A new Indicator of Subclinical Atherosclerosis in Non-Fat Children with Migraine

Oyku Tosun1, Elif Karatoprak2
1Medeniyet University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Deparment Of Pediatric Cardiology, Turkey, Istanbul
2Medeniyet University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Deparment Of Pediatric Neurology, Turkey, Istanbul

Background: Epicardial adipose tissue is an important predictive factor of incident cardiovascular events independent from the plasma concentration of circulating biomarkers as well as patient’s traditional risk factors. In our study, we aimed to evaluate both epicardial adipose tisssue thickness and carotid intima media thickness to detect the link between migraine and the increased risk of cardivascular events in children with migraine, independent from traditional risk factors like obesity, high serum lipid and conventional C- reactive protein levels.
Methods: Forty-five patients with migraine and forty-seven age and gender matched healthy children were assesed. carotid intima media and epicardial adipose tissue thickness parameters measured by echocardiography were compared between two groups.
Results: No significant difference was detected in children with migraine and control group in terms of serum lipid levels, C- reactive protein levels that are known to be related with coronary vascular changes between two groups. The statistically significant difference was found in carotid intima media and epicardial adipose tissue thickness values between the study and control group (p< 0.001). We found a significantly positive correlation between carotid intima media and epicardial adipose tissue thickness values in migraine group.
Conclusion: Early vascular changes in carotid artery can be related to the proinflammatory and inflammatory properties of epicardial adipose tissue thickness in children with migraine. So, we can consider that independent from the traditional risk factors we can detect the increased risk of cardiovascular events in children with migraine attacks.

Keywords: Atherosclerosis, Carotid Intima Media, Epicardial Adipose Tissue, Migraine, Pediatrics


Artmış Epikardiyal Adipoz Doku Kalınlığı: Migrenli ve Obez Olmayan Çocuklarda Yeni Bir Subklinik Ateroskleroz Göstergesi

Oyku Tosun1, Elif Karatoprak2
1Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Türkiye, İstanbul
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Türkiye, İstanbul

Amaç: Epikardiyal yağ dokusu, dolaşımdaki biyobelirteçlerin plazma konsantrasyonundan ve hastanın geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak meydana gelen kardiyovasküler olayların önemli bir prediktif faktörüdür. Çalışmamızda, obezite, yüksek serum lipid ve konvansiyonel C-reaktif protein seviyeleri gibi geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak, migren ile kardiyovasküler risk arasındaki bağlantı riskini saptamak için hem epikardiyal yağ dokusu kalınlığını hem de karotis intima media kalınlığını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Kırkbeş adet migren hastası, kırk yedi yaş ve cinsiyet olarak uyumlu sağlıklı çocuk değerlendirildi. Ekokardiyografi ile ölçülen karotis intima media ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı parametreleri iki grup arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Migren ve kontrol grubundaki çocuklar arasında koroner vasküler değişikliklerle ilişkili olduğu bilinen serum lipid düzeyleri, C-reaktif protein düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Çalışma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında karotis intima media ve epikardiyal yağ dokusu kalınlığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0.001). Migren grubunda karotis intima media ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.
Sonuç: Karotid arterdeki erken vasküler değişiklikler, migrenli çocuklarda epikardiyal yağ dokusu kalınlığının proinflamatuar ve enflamatuar özellikleriyle ilişkili olabilir. Bu nedenle, migren atakları olan çocuklarda, geleneksel risk faktörlerinden bağımsız olarak, kardiyovasküler olay riskinin arttığını tespit edebileceğimizi düşünebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, Karotis İntima Media, Epikardiyal Adipoz Doku, Migren, Pediatri


Oyku Tosun, Elif Karatoprak. Increased Epicardial Adipose Tissue Thickness: A new Indicator of Subclinical Atherosclerosis in Non-Fat Children with Migraine. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 160-165

Corresponding Author: Oyku Tosun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved