Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Alfa 2 Macroglobulin Serum Levels in Preeclampsia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 78-80

Alfa 2 Macroglobulin Serum Levels in Preeclampsia

Nilgün Tandoğan, Bülent Tandoğan, Öznur Gökçen, Mete Bostancı, Fahrettin Kanadıkırık
SSK Goztepe Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

Coagulation and fibrinolysis mechanisms are activated by the endothelial damage and an increase in the trombocyte aggregation in preeclampsia. Clot formation and fibrinolysis cause a decrease in various protease inhibitors. We investigated the role of a protease inhibitor alfa 2 macroglobulin serum levels in the determination of the severity and prognosis of the preeclampsia.

The levels of alfa 2 macroglobulin in 25 preeclamptic and 15 healthy pregnant women were measured.

The avarage level of alfa 2 macroglobulin was 2.12 gr/l±0.63 in preeclamptic women, 3223 gr/l±0.647 in the healthy control group.

It was concluded that the level of alfa 2 macroglobulin can be used with other methods for determination of prognosis in preeclampsia.

Keywords: Endothelial damage, protease inhibitors, alpha 2 macroglobulin


Preeklampside Maternal Alfa 2 Makroglobulin Düzeyleri

Nilgün Tandoğan, Bülent Tandoğan, Öznur Gökçen, Mete Bostancı, Fahrettin Kanadıkırık
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Preeklampsideki endotel hasarı ve trombosit agregasyonunda artış sonucunda koagülasyon ve fibrinolizis mekanizmalarında aktivasyon gerçekleşmektedir. Pıhtı oluşumun ve ortadan kaldırılmaya çalışılması çeşitli proteaz inhibitörlerinde azalmaya neden olmaktadır. Bu nedenle, preeklampsinin şiddetinin saptanması ve prognozunun belirlenmesi amacıyla proteaz inhibitörlerinden biri olan serum alfa 2 makroglobulin düzeylerini araştırdık.

25 preeklamptik ve 15 sağlıklı gebede alfa 2 makroglobulin seviyeleri ölçüldü. Ortalama alfa 2 makroglobulin seviyesi preeklamptik gebelerde 2.19 g/l±0.63, kontrol grubunda 3.223 g/l±0.647 olarak saptandı (p<0.05).

Alfa 2 makroglobulinin preeklampside prognozu belirlemede diğer yöntemlerle beraber kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Endotel hasarı, proteaz inhibitörleri, alfa 2 makroglobulin


Nilgün Tandoğan, Bülent Tandoğan, Öznur Gökçen, Mete Bostancı, Fahrettin Kanadıkırık. Alfa 2 Macroglobulin Serum Levels in Preeclampsia. Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 78-80

Corresponding Author: Nilgün Tandoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved