Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison Between the Haemodynamic Effects of Atracurium and CIS-Atracurium in General Anesthesia Induction [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2002; 17(4): 230-232

Comparison Between the Haemodynamic Effects of Atracurium and CIS-Atracurium in General Anesthesia Induction

Gülşen Bosna, İrfan Burak Yalçıntuna, Neşe Aydın
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Myelorelaxants are essantial for general anesthesia. In this study our objective was to compare haemodynamic effects of atracurium and cis-atracurium which are non-depolarizing neuromuscular blocker agents. 30 patients (15 female) aged 18-65 who planed elective surgery at ASA I-II risk population were randomized two groups all patients were applied premedication with 0.5 mg atropin IM and 50 mg meperidin IM
30 minutes before operation, induction was obtained with 2.5 mg/kg propofol following 1 μg/kg fentanyl 0.5 mg/kg atracurium was applied in grup I, 0.2 mg/kg cis-atracurium was
applied in group II then entubation was done after 2 minutes waiting time. Heart rate, blood pressure and SpO2 were recorded at baseline and after fentanyl aplication and neuromusculer blocker and at minutes 1.,2., 3. after entübation. Side effect were evaluated. There were no significant difference between the groubs in haemodynamic paramaters. Heart rate for group I and blood pressure for group II were found more stable in group comparison. Result; cis-atracurium should be used higher dose for entubation or same more time is needed to show efficacy before entubation.

Keywords: Haemodynamic stability, atracurium, cisatracurium


Genel Anestezi İndüksiyonunda Atrakuryum İle Cisatrakuryumun Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması

Gülşen Bosna, İrfan Burak Yalçıntuna, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Kas gevşeticiler genel anestezi uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çalışmamızda, her ikisi de non-depolarizan, orta etki süreli nöromüsküler bloker olan atrakuryum ve cisatrakuryumun hemodinamik etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Elektif cerrahi planlanan ASA I-II risk grubundan, 18-65 yaş arası 15’i kadın 30 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Tüm hastalara preoperatif 30 dakika önce IM 0.5 mg atropin, 50 mg meperidinle premedikasyon uygulandı. Operasyon masasında 1 μg/kg IV fentanili takiben 2.5 mg/kg propofol ile indüksiyon sağlandı. Grup I’de 0.5 mg/kg atrakuryum, Grup II’de 0.2 mg/kg cisatrakuryum uygulanıp, 2 dakika beklendikten sonra entübasyon yapıldı. Grupların bazal, fentanil sonrası, nöromüsküler bloker sonrası, entübasyon sonrası, entübasyondan sonraki 1., 3., 5. dakikalardaki, kalp atım hızı, kan basınçları ve SpO2 değerleri kaydedildi. Yan etkiler değerlendirildi. Hemodinamik açıdan gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Grup içi karşılaştırmada kalp atım hızında Grup I’in, kan basınçlarında Grup II’nin daha stabil olduğu görüldü. Grup I’de 5 hastada ciltte eritem, Grup II’de 3 hastada entübasyona reaksiyon görüldü. Entübasyon için cisatrakuryumu daha yüksek dozda uygulamak ya da etkisini göstermesi için entübasyondan önce bir süre daha beklemek gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hemodinamik stabilite, atrakuryum, cisatrakuryum


Gülşen Bosna, İrfan Burak Yalçıntuna, Neşe Aydın. Comparison Between the Haemodynamic Effects of Atracurium and CIS-Atracurium in General Anesthesia Induction. Medeniyet Med J. 2002; 17(4): 230-232

Corresponding Author: Gülşen Bosna, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ