Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Multidisciplinary Approach In Multiple Rib Fractures [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(4): 159-162 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.159  

Multidisciplinary Approach In Multiple Rib Fractures

Gökhan Güneren1, Oğuz Kayıran2, Seyit Ali Kızılkaya3
1Mugla Milas State Hospital, Thorasic Surgery
2Ms Baltalimani Bone Diseases Training And Research Hospital, Plastic And Reconstructive Surgery Clinic
3Private Practise İn Plastic And Reconstructive Surgery

Rib fractures are painful injuries that need intensive care which may prolong the patient's stay in hospital. The management consists of either a conservative approach or surgery. It is controversial that which methods and materials will be chosen in surgical techniques. Between April and December 2007, 14 multiple rib fractures were treated multidisciplinary with open surgical reduction and plate-screw fixation. Average 1.5 days intensive care stay and 5 days hospitalization time were obtained. These ratios were found to be quite low compared with our general practice. No wound problems were observed. Pain control could be established with a single painkiller. We think that the entire process dealed with multidisciplinary approach, improvement in surgical success, lower pulmonary complications and hospital stay with diminished cost and an increase in patient satisfaction
can be achieved.

Keywords: Multiple rib fractures, rigid fixation, plate-screw


Çoklu Kosta Kırıklarında Multidisipliner Yaklaşım

Gökhan Güneren1, Oğuz Kayıran2, Seyit Ali Kızılkaya3
1Muğla Milas Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi
2Ms Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
3Serbest Hekim, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi

Kosta kırıkları hastanın hastanede kalış süresini uzatan, yoğun bakım ve göğüs tüpü ihtiyacı olan ve ağrılı bir travmadır. Tedavisinde konservatif yaklaşılabileceği gibi cerrahi de uygulanmaktadır. Cerrahi teknikler içerisinde hangi metodun ve materyalin kullanılacağına dair bir fikir birliği mevcut değildir. Nisan ve Aralık 2007 tarihleri arasında 14 çoklu kosta kırığı olan hastaya multidisipliner olarak açık cerrahi redüksiyon ve plak-vida ile fiksasyon uygulandı. Ortalama 1.5gün yoğun bakımda ve 5 gün de hastanede kalış süreleri elde edildi. Bu oranlar genel pratiğimize kıyasla oldukça düşük olarak tespit edildi. Hastalarda yara yeri sorunları izlenmedi. Ağrı kontrolü tek bir ilaçla tam yanıt olarak sağlanabildi. Multidisipliner yaklaşımın, açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılan çoklu kosta kırıklarında cerrahi başarıyı artırdığını, hastanede kalış süresini ve dolayısı ile maliyetleri azalttığını, pulmoner komplikasyonların önüne geçtiğini ve hasta memnuniyetini artırdığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çoklu sosta kırıkları, rijid fiksasyon, plak-vida


Gökhan Güneren, Oğuz Kayıran, Seyit Ali Kızılkaya. Multidisciplinary Approach In Multiple Rib Fractures. Medeniyet Med J. 2015; 30(4): 159-162

Corresponding Author: Gökhan Güneren, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ