Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Biochemical Analysis of Hydrocele Fluid, Measurement of Sac Pressure and Histopathological Evaluation of Tunica Vaginalis in Patients with Idiopatic Hydroceles [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 4-8

Biochemical Analysis of Hydrocele Fluid, Measurement of Sac Pressure and Histopathological Evaluation of Tunica Vaginalis in Patients with Idiopatic Hydroceles

Fatih Tarhan1, Mete Ergen2, Erkan Erbay3, Önder Cangüven1, Uğur Kuyumcuoğlu1
1Kartal Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul
2Social Security Regional Hospital Urology Clinic Izmit, Kocaeli
3Izmit State Hospital Urology Clinic, Istanbul

In order to get information about physiopathology of hydrocele, 21 patients who were operated for hydrocele and as a control group 6 patients who were undergone for testes biopsies were investigated prospectively. Scrotal ultrasound, measurement of hydrocele sac pressure, determination of hydrocele fluid volume, pH and density, biochemisry of blood and hydrocele fluid were measured. Samples of tunica vaginalis were examined histopathologically. Statistically significant correlation was found between hydrocele fluid volume and hydrocele sac pressure (r=0.72, p<0.0001). Statistically significant difference was found between hydroceles histologically showing inflammatory reaction or not, from point of hydrocele fluid volume and hydrocele sac pressure (p<0.05). Results of parameters except urea, creatinine, sodium and phosphorus levels in hydrocele fluid, were found statistically lower than serum levels. Between groups that show histologically
difference in thickness, urea and sodium levels were found statistically different. Sodium and pH levels of hydrocele fluid were found statistically different from control group
values. As a result, it is seem that biochemical contents of fluid of patients with idiopathic hydroceles are not related to formation mechanisms.

Keywords: Hydrocele, testis, tunica vaginalis, biochemistry


İdiopatik Hidroselde Sıvı Biyokimyası, Kese Basıncı ve Tunika Vaginalis Histolojisi

Fatih Tarhan1, Mete Ergen2, Erkan Erbay3, Önder Cangüven1, Uğur Kuyumcuoğlu1
1Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul
2SSK İzmit Bölge Hastanesi Üroloji Kliniği, Kocaeli
3İzmit Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Kocaeli

Kliniğimizde hidroselektomi operasyonu geçiren hidroselli 21 hasta ve kontrol olarak ise testis biyopsisi yapılan 6 hasta hidrosel fizyopatolojisi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla prospektif olarak araştırıldı. Tüm hastalara skrotal ultrasonografi, hidrosel kesesi basıncı ölçümü, hidrosel sıvı miktarı, pH ve dansite tayini, hidrosel sıvısı ve kanda biyokimyasal inceleme yapıldı. Tunika vaginalis örnekleri histopatolojik olarak incelendi. Hidrosel sıvısı hacmiyle hidrosel kesesi basıncı arasında istatiksel olarak önemli korelasyon (r=0.72, p<0.0001) saptandı. Hidrosel sıvısı volümü ve hidrosel kesesi basıncı bakımlarından in-şamasyon olan ve olmayan hidrosellilerde istatistiksel olarak önemli fark bulundu (p<0.05). Hidrosel sıvısında üre, sodyum ve fosfor dışındaki parametrelerin sonuçları serum değerlerinden istatistiksel olarak düşük bulundu. Histoloik olarak kalınlık farkı gösteren gruplar arasında üre ve sodyum değerleri istatistiksel olarak farklıydı. Hidrosel sıvısının sodyum ve pH seviyeleri kontrol grubu değerlerine gre istatistiksel olarak farklıydı. Sonuç olarak, hidrosel sıvısının biyokimyasal içeriği oluşma mekanizmalarından bağımsız gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidrosel, testis, tunika vajinalis, biyokimya


Fatih Tarhan, Mete Ergen, Erkan Erbay, Önder Cangüven, Uğur Kuyumcuoğlu. Biochemical Analysis of Hydrocele Fluid, Measurement of Sac Pressure and Histopathological Evaluation of Tunica Vaginalis in Patients with Idiopatic Hydroceles. Medeniyet Med J. 2001; 16(1): 4-8

Corresponding Author: Fatih Tarhan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved