Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Thyroid functions in rheumatismal diseases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 200-204

Thyroid functions in rheumatismal diseases

Selma Yazıcı, Melek Yağlı, Safinaz Ataoğlu
Duzce University School of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Düzce

Thyroid hormones are one of the most effective hormones on musculoskeletal system. It is well known that thyroid gland dysfunctions cause a variety of rheumatologic signs and symptoms including muscle weakness, fatigue and osteopenia. We aimed to evaluate the effects of thyroid function diseases on the occurrance of rheumatological diseases and coincidency of these two entities.
873 patients with rheumatological disorders were involved to the study. 1.01 % of patients with osteoarthritis had subclinical hypothyroidism, 3.03 % had subclinical hyperthyroidism, 1.77 % had clinical hyperthyroidism. 2.5 % of patients with osteoporosis had subclinical hypothyroidism, 11.95 % had subclinical hyperthyroidism, 2.17 % had clinical hyperthyroidism. 0.8 % of patients with soft tissue rheumatological diseases had subclinical hypothyroidism, 5.3 % had subclinical hyperthyroidism and 3.84 % of patiens with discus diseases had subclinical hyperthyroidism. 2.08 % of patients with fibromyalgia had subclinical hypothyroidism, 2.08 % of patients with fibromyalgia had subclinical hyperthyroidism. 11.76 % of patients with rheumatoid arthritis, 3.3 % of patients with ancylosing spondylitis, 7.6 % of patients with carpal-tunnel syndrome had subclinical hyperthyroidism. Two patients with syctemic sclerosis and overlap syndrome had normal thyroid functions.
As a result, a variety of rheumatological and thyroid pathologies may overlap and thyroid diseases should always be in mind when evaluating rheumatological diseases. With proper
combined treatment we can get better results.

Keywords: Rheumatological diseases, thyroid functions


Romatizmal hastalıklarda tiroid fonksiyonları

Selma Yazıcı, Melek Yağlı, Safinaz Ataoğlu
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce

Kas iskelet sistemi üzerine etkili en önemli hormonlardan birisi tiroid hormonudur. Tiroid fonksiyon bozukluklarının kas güçsüzlüğü, yorgunluk, osteopeni gibi romotolojik semptom ve bulgulara neden olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, romatizmal hastalıkların ortaya çıkmasına tiroid fonksiyon bozukluklarının ne oranda katkıda bulunduğunu ve birlikteliklerini araştırmak istedik.
Çalışmaya tek bir romatizmal hastalığı olan 873 hasta alındı. Osteoartrit olgularının % 1.01’inde subklinik hipotiroidi, % 3.03’ünde subklinik hipertiroidi, % 1.77’sinde hipertiroidi
vardı. Osteoporoz olgularının % 2.5’inde subklinik hipotiroidi, % 11.95’inde subklinik hipertiroidi, % 2.17’sinde hipertiroidi saptandı. Yumuşak doku romatizmalı olguların % 0.8’inde subklinik hipotiroidi, % 5.3’ünde subklinik hipertiroidi ve disk hastalığı olan olguların da % 3.84’ünde subklinik hipertiroidi bulundu. FM olgularının % 2.08’inde (1) subklinik hipotiroidi, % 2.08’inde (1) TSH seviyesinde düşüklük saptandı. RA olgularının % 11.76’sında (2) TSH düzeyinde düşüklük saptanırken, AS hastalarında bu oran % 3.3 (1), KTS hastalarda ise % 7.6 (1) olarak gözlendi. Sistemik skleroz ve çakışma sendromlu 2 hastanın tiroid fonksiyon testlerinde herhangi bir bozukluk saptanmadı.
Sonuç olarak; romatolojik hastalıklarla tiroid patolojileri çakışabileceğinden romatizmal şikayetlerin kökenine inildiğinde tiroid patolojileri göz ardı edilmemeli ve uygun tedaviyle klinik sonuçların çok daha iyi olabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Romatizmal hastalıklar, tiroid fonksiyonları


Selma Yazıcı, Melek Yağlı, Safinaz Ataoğlu. Thyroid functions in rheumatismal diseases. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 200-204

Corresponding Author: Selma Yazıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved