Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Antihypertensive therapy-induced pancreatitis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 136-140 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.136  

Antihypertensive therapy-induced pancreatitis

Ahmet Engin Atay1, Elif Yorulmaz2, Emel Gökmen1, Bennur Esen Güllü1, Dede Şit1
1Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul
2Bağcılar Training and Research Hospital, Gastroenterology, Istanbul

INTRODUCTION: Akut pancreatitis (AP) is a sudden-onset inflammation of pancreatic tissue characterized by abdominal pain and increased pancreatic enzymes in serum. Cholelithiasis and alcohol intake are the most common etiologic factors of AP. Drug use is a rare cause of AP. Our aim is to determine the frequency of antihypertensive medication induced AP.
METHODS: Sixty seven patients (39 males, and 28 females) were enrolled into the study. The mean age was 52.88±19.06 years. Demographic and laboratory data of the patients were recorded. Clinical and radiological staging were performed according to criteria proposed by Ranson and Balthazar.
RESULTS: The frequency of antihypertensive therapy-induced AP was 10.4 %. There was no significant difference between antihypertensive therapy-induced AP and AP due to other etiologic factors in terms of Ranson criteria, duration of hospitalization and Balthazar scores (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We observed higher frequency of antihypertensive therapy-induced AP when compared to previous reports. This might be attributed to the fact that cholelithiasis-induced AP cases were followed up in the Department of General Surgery and higher frequency of comorbid chronic diseases in our patients. Patients receiving antihypertensives should closely followed up in terms of drug related AP.

Keywords: Acut pancreatitis, antihypertensive drugs, prognosis


Antihipertansif ilaç kullanımına bağlı akut pankreatit

Ahmet Engin Atay1, Elif Yorulmaz2, Emel Gökmen1, Bennur Esen Güllü1, Dede Şit1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit (AP), karın ağrısı ve serumda pankreas enzimlerinin artışı ile karakterize ani başlayan bir pankreas inflamasyonudur. AP’in en sık nedeni safra kesesi taşları ve alkol kullanımıdır. İlaçlar AP’in yaygın olmayan ve önemli nedenleri arasındadır. Bu çalışmada AP tanısı ile yatan hastalarımızda antihipertansif ilaç kullanım sıklığını tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya iç hastalıkları kliniğinde AP teşhisi ile yatırılan 39 erkek, 28 kadın, ortalama yaş (52.88±19.06) 67 hasta alındı. Hastaların demografik ve laboratuvar değerleri kaydedildi. AP şiddeti klinik olarak Ranson kriterlerine ve radyolojik olarak Balthazar kriterlerine göre değerlendirildi.
BULGULAR: AP’li olguların % 10.4’ü antihipertansif ilaç kullanımına sekonder olarak değerlendirildi. Antihipertansif ilaç kullanımına bağlı AP gelişen hastaların Ranson kriterleri, yatış gün süreleri ve Balthazar skorları diğer nedenlere bağlı AP’ler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda AP’li hastalarda antihipertansif ilaç kullanım sıklığının literatürde belirtilen oranlardan daha fazla olduğu görüldü. Bunun nedeni safra kesesi taşına bağlı AP olgularının genel cerrahi servislerinde takip edilmeleri ve hastalarımızda kronik hastalık sıklığının fazla olmasına bağlı olabilir. Antihipertansif ilaç kullanan hastalar AP açısından yakından izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, antihipertansif ilaç, prognoz


Ahmet Engin Atay, Elif Yorulmaz, Emel Gökmen, Bennur Esen Güllü, Dede Şit. Antihypertensive therapy-induced pancreatitis. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 136-140

Corresponding Author: Ahmet Engin Atay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved