Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The effects of perioperative administration of morphine and tramadol in the immediate postoperative period [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 226-228

The effects of perioperative administration of morphine and tramadol in the immediate postoperative period

Zeynep N. Orhan, Nurten Bakan, Ali N. Özçekiç, Vedat Emir, Melek Çelik
SSK Goztepe Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

The aim of the study is to compare the effects of tramadol and morphine administrated during wound-closure on recovery and immediate postoperative pain relief with respiratory parameters.
Sixty patients undergoing abdominal surgery were given standart anaesthesia. The patients were divided into three groups. At wound closure, patients in Group I was given
iv morphine 0.1 mg/kg, in Group II tramadol 1.5 mg/kg and in Group III tramadol 3 mg/kg. At the end of the operation, the time of orientation and the time of response to the commands were recorded. At 15-30-60-90 minutes after the operation pain scores, respiratuary rate, and adverse effects (vomiting and nausea) were recorded. At 10,15 and 30 minutes after extubation arterial blood gases analysis were done. The time of
response to the commands and the time of orientation were the shortest in Group I (p<0.05). Pain scores were significantly higher in patients who received tramadol 1.5 mg/kg than the other groups (p<0.05). The other groups were similar. Vomitus incidence was high in the patients who received tramadol 3 mg/kg. In conclusion; 0.1 mg/kg morphine and 3 mg/kg tramadol provided effective and similiar analgesia. Recovery
was better in the morphine group.

Keywords: Morphine, tramadol, abdominal operation, recovery, postoperative pain


Peroperatif uygulanan tramadol ve morfinin postoperatif erken dönemdeki etkileri

Zeynep N. Orhan, Nurten Bakan, Ali N. Özçekiç, Vedat Emir, Melek Çelik
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Çalışmanın amacı, periton kapanırken uygulanan tramadol ve morfinin, derlenme ve erken postoperatif dönemdeki ağrı ile solunum parametreleri üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Abdominal cerrahi uygulanacak 60 hastaya standart anestezi uygulandı. Olgular 3 gruba ayrılarak, periton kapanma aşamasında Grup I’e 0.1 mg/kg morfin, Grup II’ye 1.5 mg/kg tramadol ve Grup III’e ise 3 mg/kg tramadol intravenöz olarak verildi. Operasyon bitiminde, oryantasyon ve komutlara cevap zamanları ile 15-30-60-90. dk’larda ağrı şiddeti, solunum sayısı, yan etkiler (bulantı ve kusma) kaydedildi; ekstübasyon sonrası, 10, 15 ve 30. dk.’larda arteri kan gazı analizi yapıldı.
Komutlara cevap ve oryantasyon zamanı Grup I’de en kısaydı (p<0.05). Ağrı skorları ise 1.5 mg/kg tramadol uygulanan hastalarda diğer gruplara göre anlamlı yüksekti (p<0.05), diğer gruplar birbirine benzerdi. 3 mg/kg tramadol uygulanan hastalarda bulantı sıklığı yüksekti.
Sonuç olarak; 0.1 mg/kg morfin ve 3 mg/kg tramadolun etkili ve benzer analjezi sağladığı, derlenmenin ise morfin grubunda daha iyi olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Morfin, tramadol, abdominal operasyon, derlenme, postoperatif ağrı


Zeynep N. Orhan, Nurten Bakan, Ali N. Özçekiç, Vedat Emir, Melek Çelik. The effects of perioperative administration of morphine and tramadol in the immediate postoperative period. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 226-228

Corresponding Author: Zeynep N. Orhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ