Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Comparing the effects of esmolol and diltizem to depressing the haemodynamic response against tracheal extubation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 193-196

Comparing the effects of esmolol and diltizem to depressing the haemodynamic response against tracheal extubation

Yeşim Ersin, Melek Çelik, Mehlika Pınar Besler, Sibel Devrim, Tayyibe Kaşıkçı
SSK Goztepe Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Tracheal extubation may lead temporary, but important haemodynamic changes. Our study was aimed to evaluate the attenuating effects of esmolol and diltizem comparatively on this hypertensive and tachycardic response.
Our study was done on 20-60 aged, ASA I-II 45 elective surgery cases with the written permission of the patients and the Ethical Commitee. Anaesthesia was performed with: fentanyl 2 μg/kg, thiopental 5 mg/kg, vecuronium 0.2 mg/kg and % 66/33 N2O/O2 + isoflurane % 0.5-1.5 in all of the patients whom were monitored in a standarded manner. Study drugs were given to all of the patients 3 minutes before the reversal to 15 cases of the groups (esmolol 1.5 mg/kg, diltizem 0.2 mg/kg). Systolic, diastolic blood pressure, heart rate, SpO2 values were recorded for statistical comparisons at determined intervals
as following: baseline, at the end of the surgery, at the time of extubation; 1, 5, 10 min after extubation. The data were compared with ANOVA and Tukey Kramer Multiple Coparison Tests. P<0.005 accepted as significant.
The heart rate didn’t change significantly in the diltizem group after extubation comparing with the baseline value. It was decreased significantly (p>0.001) in the esmolol group and
increased (p<0.001) in the control group after extubation. The blood pressure was increased (p<0.001) in the control group; and didn’t change in the esmolol group and the diltizem group after extubation. Esmolol and diltizem were recently stated as good choises in depressing the haemodynamic response against extubation. Our results have found diltizem and esmolol as successfull to attenuate the haemodynamic response against the extubation too.

Keywords: Esmolol, diltizem, extubation, haemodynamic response


Trakeal ekstubasyona karşı hemodinamik yanıtın baskılanmasında esmolol ve diltizemin etkinliklerinin karşılaştırılması

Yeşim Ersin, Melek Çelik, Mehlika Pınar Besler, Sibel Devrim, Tayyibe Kaşıkçı
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Trakeal ekstubasyon geçiçi olsa da önemli hemodinamik değişikliklere neden olabilir. Çalışmamızda, esmolol ve diltizemin bu hipertansif ve taşikardik yanıtı baskılamadaki etkinliklerinin, karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamız, Etik Kurul ve hastaların yazılı onayı alınarak, 20-60 yaş aralığında, ASA I-II, 45 elektif cerrahi olgusunda gerçekleştirildi. Standart monitörizasyon uygulanan tüm hastalarda, anestezi; fentanil 2 μg/kg, tiyopental 5 mg/kg, vekuronyum 0.2 mg/kg ve % 66/33 N2O/O2 + isoşuran % 0.5-1.5 ile sağlandı. Rezidüel kas gevşemesi için neostigmin+atropin uygulanan hastalara bundan 3 dk. önce 15’er kişilik gruplar halinde çalışma ilaçları verildi (diltizem 0.2 mg/kg, esmolol 1.5 mg/kg, Serum fizyolojik). Hemodinamik ölçümler; başlangıç, operasyon sonu, ekstubasyondan önce, 1, 5 ve 10 dk. Sonra yapıldı. Veriler ANOVA ve Tukey Kramer testleriyle karşılaştırıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Kalp atım hızında başlangıç değerlerine göre; diltizem grubunda ekstubasyon sonrasında anlamlı değişiklik saptanmazken, esmolol grubunda ekstubasyon öncesi, ekstubasyondan 1 ve 5 dk. sonra anlamlı azalma (p<0.001), kontrol grubunda ise aynı sürelerde anlamlı (p<0.001) artış saptandı. Kan basıncı, kontrol grubunda başlangıca göre ekstubasyon sonrası (1 ve 5. dk.) anlamlı (p<0.001) artış gösterirken, esmolol ve diltizem gruplarında değişmedi.
Esmolol ve diltizem daha önce ekstubasyona karşı hemodinamik yanıtı baskılamada iyi birer seçenek olarak bildirilmiştir. Sonuçlarımıza göre, diltizem ve esmolol ekstubasyona karşı oluşan hemodinamik yanıtı baskılamada da başarılı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Esmolol, diltizem, ekstubasyon, hemodinamik yanıt


Yeşim Ersin, Melek Çelik, Mehlika Pınar Besler, Sibel Devrim, Tayyibe Kaşıkçı. Comparing the effects of esmolol and diltizem to depressing the haemodynamic response against tracheal extubation. Medeniyet Med J. 2005; 20(4): 193-196

Corresponding Author: Yeşim Ersin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ