Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of Haemoptysis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 33-36

Evaluation of Haemoptysis

Ferhan Özşeker, Ateş Baran, Aydanur Mihmanlı, Ümmühan Bayram, İlknur Dilek, Esen Akkaya
SSK Sureyyapasa Thoracic and Cardiovascular Diseases Training Hospital, III. Chest Diseases and Tuberculosis, Istanbul

In developed countries the major cause of haemoptysis is bronchitis; however the infectious pulmonary diseases (or tuberculosis) are mostly considered as the major cause of haemoptysis in developing countries.
Between February 2001 and February 2002 we evaluated 68 patients with haemoptysis in III. Clinic in SSK Sureyyapasa Chest and Cardiovascular Diseases Center. Five of these
patients were female and 63 male, mean age was 46±18 years (range, 17 to 76 years). Fifty-eight (85.3 %) of the patients had mild, 6 (8.8 %) had moderate, and 4 (5.9 %) had severe haemoptysis. It was found that the cause of haemoptysis was pulmonary tuberculosis in 24 of the cases (35.3 %), lung cancer in 12 (17.65 %), bronchiectasy in 8 (11.7 %), pneumonia in 8 (11.7 %), and inactive pulmonary tuberculosis in 5 cases (7.3 %). The other reasons of haemoptysis were COPD (n=2), cardiac causes (n=2), acute bronchitis (n=2), pulmonary embolism (n=1), hidatyd cyst (n=1), aspergilloma (n=1), and
lung abcess (n=1). As the diagnostic procedure chest X ray (n=68), thorax computed tomography (n=42), fiber optic bronchoscopy (n=28) and diagnostic thoracotomy were performed (n=1).
As a conclusion, tuberculosis was the major cause of haemoptysis in our series. We strongly believe that effective tuberculosis community control programs can help to change the place of tuberculosis from being the leading cause of haemoptysis in developing countries.

Keywords: Tuberculosis, haemoptysis, diagnostic procedu


Hemoptizinin Değerlendirilmesi

Ferhan Özşeker, Ateş Baran, Aydanur Mihmanlı, Ümmühan Bayram, İlknur Dilek, Esen Akkaya
SSK Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, III. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İstanbul

Gelişmiş ülkelerde hemoptizinin birinci nedeni bronşitken, gelişmekte olan ülkelerde infeksiyöz akciğer hastalıklarının (özellikle tüberküloz) birinci neden olduğu söylenebilir. Biz de çalışmamızda hemoptizi etyolojisini araştırmayı amaçladık.
Şubat 2001-fiubat 2002 tarihleri arasında SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi III. Göğüs kliniğinde yatan 68 hemoptizili olgu (5 kadın, 63 erkek) incelendi. Yaş ortalaması 46±18, en küçük 17 en büyük 76 yaş idi. Olguların 58’inde (% 85.3) hafif, 6’sında (% 8.8) orta ve 4’ünde (% 5.9) şiddetli kanama vardı. 24 (% 35.3) akciğer tüberkülozu, 12 (% 17.65) akciğer kanseri, 8 (% 11.7) bronşiektazi, 8 (% 11.7) pnömoni, 5 (% 7.3) inaktif tüberküloza bağlı kanama tanısı kondu. Bunları; KOAH (n=2), kardiyak nedenler (n=2), akut bronşit (n=2), pulmoner emboli (n=1), kist hidatik (n=1), aspergilloma (n=1) ve akciğer apsesi izlemekteydi. Tanı aşamasında tüm olgulara akciğer grafisi çekilirken, 42 olguya bilgisayarlı akciğer tomografisi çekilmiş, 28 olguya fiberoptik bronkoskopi yapılmış, bir olguya da tanısal torakotomi uygulanmıştır.
Sonuç olarak; çalışmamızda hemoptizi nedenleri arasında akciğer tüberkülozunun ilk sırada olduğu görüldü. Etkili tüberküloz savaşının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu sıralamayı değiştireceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, hemoptizi, tanı yöntemleri


Ferhan Özşeker, Ateş Baran, Aydanur Mihmanlı, Ümmühan Bayram, İlknur Dilek, Esen Akkaya. Evaluation of Haemoptysis. Medeniyet Med J. 2004; 19(1): 33-36

Corresponding Author: Ferhan Özşeker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved