Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
p53 Immunoreactivity and Gastric Carcinomas [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 102-105

p53 Immunoreactivity and Gastric Carcinomas

Ferda Aksel1, Şeyma Mayyan1, Ebru Zemheri1, Deniz Gür1, Mahmut Zemheri2, Ayşe Eerdoğan2
1SSK Goztepe Hospital Department of Pathology, Istanbul
2Beykoz State Hospital General Surgery, Istanbul

Though gastric carcinomas are more common in eastern countries, they are the second most common tumours causing death world wide. Prognostic factors are very important for deciding treatment modalities and the determination of recurrences and metastasis. In our study microscopic types of adenocarcinomas according to Lauren’s classification (intestinal/diffuse/mixed type), grade of the tumour, presence of lymph node metastasis (L1), absence of lymph node metastasis (L0), depth of tumoural invasion according to TNM classification (pT1, pT2, pT3), perineural and perivascular tumoural infiltration, presence of necrosis and inflammatory reactions are evaluated as prognostic factors. Parrafin blocked sections of tumoural tissues are stained with anti p53 immunohistochemically. Nuclear staining with anti p53 is accepted as immunopositive. Immunonegative tissues are evaluated as P0, immunopositivity in less than 25 % of
tumour is evaluated as P1(+), tumours with 25 % to 50 % immunopositivity are P2 (++) and tumours with more than 50 % immunopositivity are P3 (+++). 15 of the cases (33.3 %) are diagnosed as P0, 8 of the cases (17.7 %) are diagnosed as P1, 7 of the cases (15.5 %) are P2 and l5 of the cases (33.3 %) are diagnosed as P3. As a result when p53 immunoreactivity is compared with the prognostic factors, we found that only perivascular tumoural invasion (p<0.05) and perineural tumoural invasion (r=0.155, p= 0.045) are correlated with p53 immunopositivity and these results are statistically significant.

Keywords: Gastric, adenocarcinoma, p53


Gastrik Adenokarsinomlarda p53 İmmünreaktivitesinin Prognostik Faktörler İle Karşılaştırılması

Ferda Aksel1, Şeyma Mayyan1, Ebru Zemheri1, Deniz Gür1, Mahmut Zemheri2, Ayşe Eerdoğan2
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul
2Beykoz Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Gastrik karsinomlar, doğu ülkelerinde daha yüksek oranda görülmekle birlikte tüm dünyada ölüme neden olan karsinomlar arasında 2. sıklıkta bulunmaktadır. Tümörün tedavisinde, nüks ve metastaz ihtimallerinin değerlendirilmesinde prognostik faktörlerin büyük önemi vardır. Çalışmamızda prognostik faktör olarak Lauren sınışandırmasına göre mikroskopik karsinom tipi (intestinal tip/diffuz tip/miks tip), grade, lenf nodu tutulumu (tutulumun mevcut olması L1, olmaması L0), TNM sınışamasına göre invazyon derinliği (pT1, pT2, pT3), perinöral invazyonun ve vasküler tutulumun mevcudiyeti, nekroz içeriği, ve inşamatuar yanıtın bulunması değerlendirildi. Tümörlü bloklara p53 antikoru ile yapılan immünohistokimyasal boyamada nükleer boyanma izlendi: Po: boyanma olmayanlar P1: (+)<% 25 boyanma olanlar, P2: (++) % 25-50 boyanma olanlar, P3: (+++)>% 50 boyanma olanlar değerlendirildi. Olguların 15’inde (% 33.3) Po, 8’inde (% 17.7) P1, 7’sinde (% 15.5) P2, 15’inde (% 33.3) P3 tipinde boyanma saptandı. Sonuç olarak, p53 immünoreaktivitesi ile prognostik faktörleri karşılaştırdığımızda sadece damar invazyonu (p<0.05) vke perinöral invazyon (p<0.05) ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mide, adenokarsinom, p53


Ferda Aksel, Şeyma Mayyan, Ebru Zemheri, Deniz Gür, Mahmut Zemheri, Ayşe Eerdoğan. p53 Immunoreactivity and Gastric Carcinomas. Medeniyet Med J. 2002; 17(2): 102-105

Corresponding Author: Ferda Aksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ