Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
A pplication frequency of noninvasive mechanical ventilation mask during night in the intensive care unit [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 90-93 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.090  

A pplication frequency of noninvasive mechanical ventilation mask during night in the intensive care unit

Cüneyt Saltürk1, Feyza Kargın1, Huriye Berk Takır1, Nalan Adıgüzel1, Gökay Güngör1, Merih Balcı1, Özlem Moçin1, Raziye Sancar2, Döndüye Özgül2, Zuhal Karakurt1
1For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Respiratory Intensive Care Unit, Chest Disease Specialist, Istanbul
2For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Respiratory Intensive Care Unit, Intensive Care Nurse, Istanbul

The causes and frequency of taking off masks during noninvasive ventilation (NIV) at first and last night of patient stay in the intensive care unit (ICU) were evaluated. The study was prospective, observational cohort study including 258 patients (176 males, 68.2 %) with NIV application at a training hospital within the year 2009. Causes of acute respiratory failure (ARF), ICU severity score (APACHEII), initial arterial blood gas measurements (ABGs), frequency and reasons of taking off mask during NIV at first and last night were recorded. Reasons of taking off mask were classified as: noncompliancy, for drinking water, rest and inadvertent sputum spill. Intubated patients were accepted as NIV failure. The median age was 65 (24-89) years, diagnosis of the cases: COPD 179 (69.4 %), mean initial ICU APACHE II score: 16.8±5.3, for ABG mean pH: 7.33±0.09. Majority of the patients interrupted NIV to drink water at night. Although statistically not significant, NIV successful patients had higher numbers of mask applications by nurses during night in ICU. It should be noted that with proper and effective follow-up, and intermittent taking-off the mask may be useful in NIV treatment.

Keywords: Intensive care unit, mask, noninvasive mechanical ventilation


Yoğun bakım ünitesinde gece noninvaziv mekanik ventilasyon maske uygulama sıklığı

Cüneyt Saltürk1, Feyza Kargın1, Huriye Berk Takır1, Nalan Adıgüzel1, Gökay Güngör1, Merih Balcı1, Özlem Moçin1, Raziye Sancar2, Döndüye Özgül2, Zuhal Karakurt1
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, Yoğun Bakım Hemşiresi, İstanbul

Çalışmada yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV) uygulanan hastaların ilk ve son gecelerinde uygulama sırasında maskelerini açma sıklığı ve nedenleri araştırıldı. İleriye dönük kohort, gözlemsel çalışmada 2009 yılında bir eğitim araştırma hastanesi seviye III YBܒnde NIV uygulanan 258 hasta çalışmaya alındı. Hastaların solunum yetmezliği nedenleri, giriş APACHE II ve arter kan gazı değerleri kaydedildi. Yatışın ilk ve son gecesi NIV maskesinin açılma sayısı ve nedenleri: uyumsuzluk, su içmek, sekresyon çıkarmak, dinlenmek olarak gruplandı. Bu sırada entübe edilen hastalar NIV başarısızlığı olarak alındı. Hastaların medyan yaşları 65 (24-89) idi. Tanıların 179’unu (% 69.4) KOAH tanılı hastalar oluşturuyordu. Arter kan gazı incelemesinde pH: 7.33±0.09, APACHE II değerleri 16.8±5.3 idi. Hastaların büyük birçoğunun maskelerini su içmek için açtırdığı, NIV başarısı sağlanan hastalarda maske açma sayısının daha az olmadığı, ilk ve son geceler arasında da maske açma sayıları bakımından istatistiksel bir fark olmadığı saptandı. Sonuç olarak, NIV maskesinin hasta isteği ile sık açılması her zaman NIV uyumsuzluğu olarak yorumlanmamalı, doğru ve etkin takip ile aralıklı maske açılmasının yararı olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, maske, noninvaziv mekanik ventilasyon


Cüneyt Saltürk, Feyza Kargın, Huriye Berk Takır, Nalan Adıgüzel, Gökay Güngör, Merih Balcı, Özlem Moçin, Raziye Sancar, Döndüye Özgül, Zuhal Karakurt. A pplication frequency of noninvasive mechanical ventilation mask during night in the intensive care unit. Medeniyet Med J. 2012; 27(3): 90-93

Corresponding Author: Cüneyt Saltürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved