Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Fallopian Tube Hemangioma Discovered on Follow-up for Uterine Leiomyoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 62-65 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.50687  

Fallopian Tube Hemangioma Discovered on Follow-up for Uterine Leiomyoma

Dmitrii SUMTSOV1, Georgii SUMTSOV2, Natalia HYRIAVENKO2, Mykola LYNDIN3, Kateryna SIKORA2, Volodymyr KOLYSHKIN4, Yulia REDKO2, Igor GLADCHUK5
1Sumy Regional Clinical Oncological Dispensary, Sumy, Ukraine
2Sumy State University, Sumy, Ukraine
3University of Duisburg-essen, Faculty of Medicine, Institute of Anatomy, Essen, Germany
4Privat Medical Center “FLORIS”, Sumy, Ukraine
5Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Hemangioma in female reproductive organs, particularly in the fallopian tube (FT), is a sporadic disease. In this report, we describe a case of hidden capillary hemangioma in FT in a 39-year-old woman who suffered from uterine leiomyoma. During the preoperative stage, pelvic sonography, computed tomography, and diagnostic laparoscopy revealed a subserous leiomyomatous nodule located along the posterior wall of the uterus. Despite this, intraoperatively, a benign vascular neoplasm was diagnosed. Histologically, it is characterized by multiple thin-walled vascular spaces lined with a single layer of endothelial cells, in which single mitoses were observed. The diagnosis was then confirmed immunohistochemically by CD31 and CD34 expression in the endothelial cells lining the inner surface of the spaces and the low mitotic activity of the tumor cells. It is virtually impossible to diagnose this asymptomatic neoplasm before and during surgery, which can result in an inadequate number of surgeries. Incorrect interpretation of a benign tumor at a young age can lead to unnecessary radical surgery with a resulting loss of fertility, and an unrevealed malignant process can threaten life.

Keywords: Fallopian tube hemangioma, hemangioma, capillary hemangioma


Uterus Leiomiyomu Takibinde Bulunan Fallop Tüpü Hemanjiyomu

Dmitrii SUMTSOV1, Georgii SUMTSOV2, Natalia HYRIAVENKO2, Mykola LYNDIN3, Kateryna SIKORA2, Volodymyr KOLYSHKIN4, Yulia REDKO2, Igor GLADCHUK5
1Sumy Regional Clinical Oncological Dispensary, Sumy, Ukraine
2Sumy State University, Sumy, Ukraine
3University of Duisburg-essen, Faculty of Medicine, Institute of Anatomy, Essen, Germany
4Privat Medical Center “FLORIS”, Sumy, Ukraine
5Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

Kadın üreme organlarında ve özellikle fallop tüpünde (FT) hemanjiyom sporadik bir hastalıktır. Bu yazıda, uterin leiomiyomu olan 39 yaşında bir kadın hastada FT’de gizli kapiller hemanjiyom olgusu sunulmuştur. Ameliyat öncesi pelvik sonografi, bilgisayarlı tomografi ve tanısal laparoskopi, uterusun arka duvarı boyunca yerleşmiş subseröz leiomiyomatöz bir nodülü ortaya çıkardı. Buna rağmen, intraoperatif olarak benign vasküler neoplazm tanısı konuldu. Histolojik olarak, tek mitozların gözlendiği tek bir endotelyal hücre tabakasıyla kaplı çoklu ince duvarlı vasküler boşluklarla karakterizedir. Tanı daha sonra boşlukların iç yüzeyini kaplayan endotel hücrelerindeki CD31 ve CD34 ekspresyonu ve tümör hücresinin düşük mitotik aktivitesi ile immünohistokimyasal olarak doğrulandı. Bu asemptomatik neoplazmın tanısını ameliyattan önce ve ameliyat sırasında koymak neredeyse imkansızdır ve bu da yetersiz ameliyat hacmine neden olabilir. Genç yaşta iyi huylu bir tümörün yanlış yorumlanması, doğurganlık kaybıyla sonuçlanan gereksiz radikal cerrahiye yol açabilir ve ortaya çıkarılmamış bir malign süreç hayatı tehdit edebilir.

Anahtar Kelimeler: Fallop tüpü hemanjiyomu, hemanjiyom, kapiller hemanjiyom


Dmitrii SUMTSOV, Georgii SUMTSOV, Natalia HYRIAVENKO, Mykola LYNDIN, Kateryna SIKORA, Volodymyr KOLYSHKIN, Yulia REDKO, Igor GLADCHUK. Fallopian Tube Hemangioma Discovered on Follow-up for Uterine Leiomyoma. Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 62-65

Corresponding Author: Kateryna SIKORA, Ukraine


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ