Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Evaluation of results of correction with transpedicular screw in idiopathic scoliosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(1): 26-31

Evaluation of results of correction with transpedicular screw in idiopathic scoliosis

Halil Çanakçı1, Serdar Toker2, Volkan Kılınçoğlu2, Serkan Bilgiç3, Yüksel Yurttaş3, Mustafa Kürklü3, Mustafa Baltacı4, Ali Okur5
1Bursa Orhangazi State Hospital Orthopedics and Traumatology, Bursa
2Dumlupınar University School of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology, Kutahya
3Gulhane Military Medical Academy of Orthopedics and Traumatology., Ankara
4Konya State Hospital of Orthopaedics and Traumatology, Konya
5Erzurum Ataturk University School of Medicine Department of Orthopaedics and Traumatology., Erzurum

INTRODUCTION: To evaluate the results of treatment in patients with idiopathic scoliosis treated by transpedicular screw tecnique retrospectively.
METHODS: The correction results of 25 patients (13 female, mean age 14,2 years range 10-21; 12 males, mean
age 16.7 years, range: 11-30) who were treated with transpedicular screw due to idiopathic scoliosis were evaluated retrospectively. Patients were controlled in 1st, 3rd, 6th and 12th month postoperatively and clinical and radiological findings were recorded. Preoperative and postoperative cobb angles were measured for calculating the correction rates.
RESULTS: Seven of patients had juvenile idiopathic scoliosis while 18 had adolescent idiopathic scoliosis. There was no infantile idiopathic scoliosis among our patients. Regarding maturity, 20 patients had evident secondary sex characteristics. Skeletal maturity was evaluated by Risser classification.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperatively, the mean deformity angle in frontal plane according to cobb tecnique was 55.50 (150-900), 280 (80-600) in lateral bending graphies and rates of flexibility was 51 % (20-80 %). Postoperatively, the mean cobb angle was 18.40 (30-500), the correction rate was 69 % (33.3-94%). In the controls, the cobb angle was 19.20 (30-520) and the loss of correction was 1.2 % (1-3 %)

Keywords: Idiopathic scoliosis, transpedicular screw, posterior instrumentation, correction rate


İdiyopatik skolyozlu hastalarda transpediküler vida ile düzeltme sonuçlarının değerlendirilmesi

Halil Çanakçı1, Serdar Toker2, Volkan Kılınçoğlu2, Serkan Bilgiç3, Yüksel Yurttaş3, Mustafa Kürklü3, Mustafa Baltacı4, Ali Okur5
1Bursa Orhangazi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Bursa
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD., Kütahya
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji AD., Ankara
4Konya Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Konya
5Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD., Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: İdiyopatik skolyozlu hastalarda transpediküler vida yöntemi ile tedavi sonuçlarının geriye dönük olarak incelenmesi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İdiyopatik skolyoz nedeniyle transpediküler vida yöntemi tedavi edilen 25 hastanın (13 kız, ortalama yaş 14.2 yıl, dağılım 10-21: 12 erkek, ortalama yaş 16.7 yıl, dağılım 11-30) korreksiyon sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların postoperatif birinci, üçüncü, altıncı ve 12. aylarda ve takip eden sürelerde yıllık kontrolleri yapıldı. Klinik gözlemin yanı sıra, hastalar ameliyat öncesi ve sonrası cobb açıları ve korreksiyon oranları belirlenerek radyolojik
olarak değerlendirildi. Radyolojik olarak iskelet sisteminin matüritesi risser sınışamasına göre yapıldı. Hastalar ortalama 20.6 ay (dağılım 3-50 ay) takip edildi.

BULGULAR: Başvuru anındaki eğriliklere göre yedi vakanın jüvenil idiyopatik skolyoz, 18 vakanın adolesan idiyopatik skolyoz olduğu tespit edildi. Olgularımız arasında infantil idiyopatik skolyoza rastlanmadı. Matürite açısından yapılan klinik değerlendirmede 20 vakanın sekonder seks karaktelerinin belirmiş olduğu görüldü. Olguların ameliyat öncesi ortalama Risser sınışaması 2.9 olarak bulundu. Ameliyattan önce frontal planda cobb yöntemine göre ölçülen eğrilikler ortalama 55.5 derece (dağılım 15-90 derece), lateral bending grafilerinde cobb açıları ortalama 28 derece (dağılım 8-60 derece) ve fleksibilite oranları % 51 (dağılım % 20-80) olarak tespit edildi. Ameliyat sonrası ise cobb açısı 18.4 derece (dağılım 3-50 derece), korreksiyon oranı % 69 (dağılım % 33.3-94) olarak
bulundu. Son kontrollerde yapılan ölçümlerde ise cobb açısı 19.2 derece (dağılım 3-52 derece), korreksiyon kaybı ise % 1.2 (% 1-3) olarak tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: İdiyopatik skolyoz tedavisinde pedikül vidası kullanılarak yapılan düzeltme, klinik ve radyolojik olarak iyi sonuçlara sahiptir. Pedikül vidası ile düzeltmelerde komplikasyon oranının düşük olması güvenilir bir metod olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik skolyoz, transpediküler vida, posterior enstrumantasyon, korreksiyon


Halil Çanakçı, Serdar Toker, Volkan Kılınçoğlu, Serkan Bilgiç, Yüksel Yurttaş, Mustafa Kürklü, Mustafa Baltacı, Ali Okur. Evaluation of results of correction with transpedicular screw in idiopathic scoliosis. Medeniyet Med J. 2009; 24(1): 26-31

Corresponding Author: Halil Çanakçı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ