Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Correlation of Ki67 immunoreactivity with histological prognostic factors in gastric adenocarcinoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 24-27

Correlation of Ki67 immunoreactivity with histological prognostic factors in gastric adenocarcinoma

Ferda Aksel, Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, Deniz Gür, Ayşe Beyazıt
SSK Goztepe Hospital Department of Pathology, Istanbul

Aim: To investigate the correlation of Ki67 immunoreactivity with histological prognostic parameters in gastric adenocarcinomas.
Methods: 45 stomach adenocarcinoma cases are re-evaluated and classified as intestinal, diffuse and mixed types according to Lauren classification. Presence and absence of lymph node metastasis is detected and grouped as L1 and L2 respectively. Depth of tumor invasion is determined according to TNM classification as pT1, pT2 and pT3. Perineural and vascular invasion, presence of necrosis and inflammatory stromal reaction
are also evaluated. These prognostic parameters are compared with Ki67 proliferative index of the tumor. Tumors without Ki67 positivity (K0), tumors with less than 30% of immunoreactivity (K1), tumors expressing 30-60 % of immunoreactivity (K2) and tumors with a Ki67 index over 60 % (K3) are determined.
Results: 13.3 % of tumors were K0, 33.3 % were K1 and 20 % were K3. Ki67 index of these adenocarcinomas was not found to be correlated with other prognostic factors of stomach cancer. Only stromal inflammatory reaction statistically correlated with Ki67 immunoreactivity.

Keywords: Ki67, stomach, adenocarcinomas


Gastrik adenokarsinomlarda öngörüsel etmenler ve Ki-67 immünreaktivitesi ile karşılaştırılması

Ferda Aksel, Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, Deniz Gür, Ayşe Beyazıt
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Mide adenokarsinomlarının çeşitli prognostik faktörleri ile hücresel prolifersyonu gösteren Ki-67 arasındaki ilişkiyi saptamak.
Materyal ve metod: Adenokarsinomları tümör tipi açısından Lauren sınışamasına göre intestinal, diffüz, mikst, lenf nodu tutulumu açısından tutulumun olması (L1) veya olmaması (L0), tümör derinli¤i açaısından TNM’ye göre pT1, pT2, pT3, nöral invazyon ve vasküler tutulum mevcudiyeti, nekroz varlığı ve inflamatuvar yanıtın varlığı yönünden sınıflandırılarak bu kriterlerin varlığı ve immünhistokimyasal olarak Ki-67 pozitivitesi karşılaştırıldı. Ki-67 pozitivitesi de boyanma olmayanlar K0, K1 <% 30 boyanma olanlar, K2 % 30-60 boyanma olanlar ve K3>% 60 olarak sınıflandırıldı.
Sonuçlar: Olguların % 13.3’ü K0, % 33.3’ü K1, % 33.3’ü K2 ve % 20’si K3 olarak tespit edildi. Öngörüsel faktörlerle karşılaştırıldığında sadece inflamatuvar yanıt mevcudiyeti ile istatisitksel olarak (p<0.05) anlamlı ilişki saptandı.

Anahtar Kelimeler: Ki67, mide, adenokarsinom


Ferda Aksel, Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, Deniz Gür, Ayşe Beyazıt. Correlation of Ki67 immunoreactivity with histological prognostic factors in gastric adenocarcinoma. Medeniyet Med J. 2005; 20(1): 24-27

Corresponding Author: Ferda Aksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved