Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Comparison of Cardiac Wall Thicknesses and Coronary Artery Obstructions Between Deaths Resulting From Acute Myocardial Infarction and Deaths From Other Causes [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 220-225 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.54030  

Comparison of Cardiac Wall Thicknesses and Coronary Artery Obstructions Between Deaths Resulting From Acute Myocardial Infarction and Deaths From Other Causes

Ismail ALTIN1, Mucahit ORUC2, Osman CELBIS2, Emine TURKMEN SAMDANCI3
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Sanliurfa, Turkey
2Inonu University Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Malatya, Turkey
3Inonu University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Malatya, Turkey

Objective: The risk factors for myocardial infarction (MI) can be separated into three general categories: non-modifiable factors, modifiable risk factors, and lifestyle. This study aimed to investigate whether or not there was any effect of cardiac wall thickness and coronary artery obstructions on acute MI.
Methods: In this retrospective study of histopathological examinations of autopsies, two groups were formed. The first contained 28 cases diagnosed with acute MI and the second 28 cases with no heart pathology and the cause of death was reasons other than heart disease. The subjects in the two groups were similar in age, height, weight, and body mass index. The groups were compared in terms of the left and right ventricular wall thicknesses and the degree of obstruction of the right, left, anterior descending, and circumflex coronary arteries.
Results: The mean left ventricular wall thickness was 1.461±0.2767 cm in the acute MI group and 1.386±0.2460 cm in the control group, with no statistically significant difference found between the two groups (p=0.289). A statistically significant difference in the degree of obstruction of the coronary arteries was found between the groups.
Conclusions: Although the mean cardiac wall thickness was greater in the acute MI cases, no statistically significant difference was found between the two groups.

Keywords: Autopsy, acute myocardial infarction, sudden death, cardiac wall thickness, heart weight


Akut Miyokard Enfarktüsü Sonucu Ölenler ile Başka Nedenlerle Ölenler Arasında Kalp Duvar Kalınlıkları ve Koroner Arter Tıkanıklıklarının Karşılaştırılması

Ismail ALTIN1, Mucahit ORUC2, Osman CELBIS2, Emine TURKMEN SAMDANCI3
1Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğü Şanlıurfa/türkiye
2Inönü Üniversite Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Malatya/türkiye
3Inönü Üniversite Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Malatya/türkiye

Amaç: Akut miyokard enfarktüsünde (MI) risk faktörleri 3 kategoriye ayrılır. Değiştirilemeyen risk faktörleri, değiştirilebilir risk faktörleri ve yaşam tarzı ile ortaya çıkabilen risk faktörleridir. Bu çalışmada kalbin duvar kalınlıkları ve koroner arter tıkanıklıklarının akut MI üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntemler: Retrospektif olarak yapılan çalışmada otopsilerin patolojik incelemesinde akut MI tanısı almış 28 olgu ile ölüm nedeni kalp hastalığı olmayan ve kalp patolojisi tespit edilmeyen 28 olgu seçildi. İki grup oluşturuldu. Ağırlık, boy, vücut kitle indeksi ve yaş iki grup için de yakın olacak şekilde yapıldı. Sol ve sağ ventrikül duvar kalınlıkları ve sirkumfleks, ön inen, sağ ve sol koroner damaraların tıkanıklık dereceleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Sol ventrikül duvar kalınlığı akut MI grubunda ortalama 1,461±0,2767, kontrol grubunda ise 1,386±0,2460 olup istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0,289). Koroner arter tıkanıklıklarının derecelerinin de iki grup arasında farklı idi ve bu farkta istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuçlar: Kalbin duvar kalınlıkları ortalamaları, akut MI olgularında daha yüksek olsa da gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, akut miyokard enfarktüsü, ani ölüm, duvar kalınlıkları, kalp ağırlığı


Ismail ALTIN, Mucahit ORUC, Osman CELBIS, Emine TURKMEN SAMDANCI. Comparison of Cardiac Wall Thicknesses and Coronary Artery Obstructions Between Deaths Resulting From Acute Myocardial Infarction and Deaths From Other Causes. Medeniyet Med J. 2022; 37(3): 220-225

Corresponding Author: Ismail ALTIN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ