Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Effects of Anthropometric Measurements on Spinal Anaesthesia Block Characteristics and Hemodynamics [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 23-31 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.023  

Effects of Anthropometric Measurements on Spinal Anaesthesia Block Characteristics and Hemodynamics

Pınar Karaca Baysal1, Birzat Emre Gölboyu1, Mürsel Ekinci1, Mahmut Güden2, Ali Ahiskalioğlu3, Erkan Cem Çelik4
1Department Of Anesthesia, Kars State Hospital, Kars, Turkey
2Department Of Gynecology And Obstetric,kars State Hospital, Kars, Turkey
3Department Of Anesthesia, Ataturk University, Erzurum, Turkey
4Department Of Anesthesia, Palandoken State Hospital, Erzurum, Turkey

Objective: We aimed to determine the effects of anthropometric values; body mass index, body surface area, abdominal circumference, and waist/hip ratio on sensorial block characteristics of spinal anesthesia and hemodynamics in patients to undergo cesarean sections performed under spinal anesthesia. Material and Method: 50 cases aged between 18-35, who would undergo elective cesarean section were included in the study. Weight, length, body surface area, and body mass index, abdominal, waist, and hip circumferences of the patients were measured. Spinal anesthesia was applied with 10mg hyperbaric bupivacaine HCL. The time of sensorial block to reach the T4 level and the maximum sensorial block level were recorded in each case. Cases developing hypotension and bradycardia during the spinal anesthesia were recorded. Results: In our study conducted based on anthropometric measurements; hypotension was observed in 54% of patients and it was determined that the prevalence of hypotension increased in patients with a shorter height, larger abdominal circumference, higher body mass index, lower body surface area and a higher waist/hip ratio. It was found that the prevalence of bradycardia increased in patients with a shorter height, higher body mass index, lower body surface area and a higher waist/hip ratio. This study also determined a positive correlation between the values of height, weight and body surface area and the time of sensorial block to reach the T4 dermatome; and a positive correlation between the body mass index and the dermatome area of the maximum sensorial block. Conclusion: It is suggested to be prepared more against bradycardia and hypotension that may develop in accordance with the values to be given by simple and non-time consuming anthropometric measurements in patients who are planned to receive a spinal anesthesia, and to estimate the sensorial block characteristics of the spinal anesthesia.

Keywords: Abdominal circumference, anthropometric measurement, spinal anesthesia, body mass index, body surface area


Antropometrik Ölçümlerin Spinal Anestezi Blok Karakteristiğine ve Hemodinamiye Etkileri

Pınar Karaca Baysal1, Birzat Emre Gölboyu1, Mürsel Ekinci1, Mahmut Güden2, Ali Ahiskalioğlu3, Erkan Cem Çelik4
1Kars Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kars
2Kars Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kars
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Kliniği, Erzurum
4Palandöken Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Erzurum

Amaç: Çalışmamızda spinal anestezi ile yapılan elektif sezeryan ameliyatına alınacak hastalarda vücut kitle indeksi, vücut yüzey alanı, abdominal çevre ve bel/kalça oranları gibi ölçülen ya da hesaplanan antropometrik değerlerin spinal anestezinin sensoryal blok karakteristiğine ve hemodinamiye olan etkilerini saptamayı amaçladık. Materyal ve metod: Elektif sezaryen operasyonu geçirecek, 18-35 yaş arası, “Amerikan Anestezistler Derneği” (ASA) fizyolojik skoru I-II grubu olan 50 olgu çalışma kapsamına alındı. Operasyon öncesi hastaların ağırlıkları tartılıp, boyları ölçülerek vücut yüzey alanı ve vücut kitle indeksleri hesaplandı. Bunun yanında abdominal, bel ve kalça çevrelerinin uygun anatomik noktalardan ölçümü yapıldı ve kaydedildi. Oturur pozisyonda L3-L4 aralığından 25G Quincke iğne ile subaraknoid aralığa girildikten sonra 10mg hiperbarik bupivakain HCL ile spinal anestezi uygulandı. Duyusal bloğun T4 seviyesine ulaşma zamanı, maksimum duyusal blok seviyesi her olguda kaydedildi. Spinal anestezi süresince hipotansiyon ve bradikardi gelişen olgular kaydedildi. Bulgular: Antropometrik ölçümlere dayalı yaptığımız çalışmada; hastaların %54’ünde hipotansiyon görülürken kısa boy, geniş abdominal çevre, yüksek vücut kitle indeksi, düşük vücut yüzey alanı ve yüksek bel/kalça oranları olan hastalarda hipotansiyon görülme sıklığının arttığı görüldü. Hastaların %18’inde bradikardi gelişirken kısa boy, yüksek vücut kitle indeksi, düşük vücut yüzey alanı ve yüksek bel/kalça oranları olan hastalarda bradikardi görülme sıklığının arttığını saptadık. Ayrıca çalışmada boy, kilo ve vücut yüzey alanı değerleriyle sensöryel bloğun T4 dermatomuna ulaşma süresi arasında pozitif korelasyon saptanırken, vücut kitle indeksi ile maksimum sensöryal bloğun oluştuğu dermatom sahası arasında pozitif korelasyon olduğunu saptandı. Ayrıca vücut kitle indeksi ve bel/kalça oranı ile efedrin ihtiyacı arasında da pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Spinal aneztezi uygulaması planlanan hastalarda yapılacak basit ve zaman almayan antropometrik ölçümlerin vereceği değerlerler doğrultusunda gelişebilecek olası bradikardi ve hipotansiyon durumlarına karşı daha hazırlıklı olunabilir, spinal anestezi duysal blok karakteristiği hakkında tahmin yürütülebilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal çevre, antropometrik ölçüm, spinal anestezi, vücut kitle indeksi, vücut yüzey alanı


Pınar Karaca Baysal, Birzat Emre Gölboyu, Mürsel Ekinci, Mahmut Güden, Ali Ahiskalioğlu, Erkan Cem Çelik. Effects of Anthropometric Measurements on Spinal Anaesthesia Block Characteristics and Hemodynamics. Medeniyet Med J. 2016; 31(1): 23-31

Corresponding Author: Pınar Karaca Baysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ