Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Type 2 diabetes mellitus and quality of life: A review [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 73-78

Type 2 diabetes mellitus and quality of life: A review

İlkay Özdemir1, Çiçek Hocaoğlu2
1Provincial Health Directorate of Family Physicians, Istanbul
2Provincial Health Directorate, Psychiatrist, Istanbul

Type 2 Diabetes mellitus is the most prevelant chronic endocrine disease in the community. There is nearly 120 million people with diabetes mellitus worldwide. In our country, the
incidence and the prevelance of diabetes mellitus has been reported to be 1,6-2 % and 3,5-5 % respectively. The quality of life has been acceted an important survival indicator of disease in the patients with Type 2 Diabetes Mellitus. In this review, quality of life, epidemiology, clinical outcomes and complications in Type 2 Diabetes patients was discussed in the wiew of literature findings.

Keywords: Diabetes mellitus Type 2, quality of life, complications


Tip 2 diabetes mellitus ve yaşam kalitesi: Bir gözden geçirme

İlkay Özdemir1, Çiçek Hocaoğlu2
1İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimi, İstanbul
2İl Sağlık Müdürlüğü, Psikiyatr, İstanbul

Tip 2 Diabetes mellitus, toplumda en sık görülen kronik, metabolik hastalıktır. Dünyada yaklaşık 120 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır. Ülkemizde diyabet insidansı % 1,6-2, prevelansı ise % 3,5-5 olarak bildirilmiştir. Tip 2 Diabetes Mellitus‘da yaşam kalitesi hastalığın gidişinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu derlemede Diabetes Mellitus’lu hastalarda yaşam kalitesi, epidemiyoloji, klinik sonuçları ve komplikasyonlar literatür bulguları ile tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diabetes Mellitus, yaşam kalitesi, komplikasyonlar


İlkay Özdemir, Çiçek Hocaoğlu. Type 2 diabetes mellitus and quality of life: A review. Medeniyet Med J. 2009; 24(2): 73-78

Corresponding Author: İlkay Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ