Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Mucosal melanoma of the mandibular gingiva [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(1): 50-55 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.050  

Mucosal melanoma of the mandibular gingiva

M. Güven Güvenç1, Gül Özbilen Acar2, Hüseyin Işıldak3, Şahin Öğreden4, İrfan Devranoğlu3, Cüyan Demirkesen5
1Istanbul Science University School of Medicine Department of Otolaryngology
2Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, ENT Clinic
3Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology
4Büyükçekmece State Hospital Ear, Nose and Throat Clinic
5Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Pathology

Mucosal malignant melanoma (MMM) is an uncommon tumour of the head and neck region. MMMs are much more agressive than cutaneous malignant melanomas (MM). Complete surgical excision of the tumour is difficult due to complex anatomy of the head and neck region. Therefore early diagnosis and early treatment deserve a special significance. Oral cavity MMMs account for 0.5 % of the oral malignancies. MMM of the mandibular gingiva is also very rare. Although various types of cutaneous MMs have been clearly described, data on MMMs is quite limited due to the lack of large series.
In this article, we report a 29 year-old female patient who was previously operated for MMM of the mandibular gingiva. She was referred to our institution with locoregional recurrent disease. We discuss clinical and histopathological features of MMMs and therapeutic modalities in line with the literature.

Keywords: Mucosal melanoma, gingiva, mandible


Mandibular gingivanın mukozal melanomu

M. Güven Güvenç1, Gül Özbilen Acar2, Hüseyin Işıldak3, Şahin Öğreden4, İrfan Devranoğlu3, Cüyan Demirkesen5
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
2T.C.S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
4S.B. Büyükçekmece Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Mukozal malign melanom (MMM) baş boyun bölgesinde ender görülen bir tümördür. MMM’ler deri malign melanomlarına (MM) göre çok daha agresiftirler. Diğer taraftan baş boyun bölgesinin kompleks bir anatomiye sahip olması tümörün cerrahi olarak tam eksizyonunu güçleştirir. Bu yüzden erken tanı ve erken tedavi ayrı bir önem kazanır. Oral kavite MMM’leri tüm oral malignitelerin % 0.5’ini oluştururlar. Mandibular gingivanın MMM’si de oldukça enderdir. Deri MM’lerinin değişik formları açık bir şekilde tanımlanmış olmasına karşın, MMM’lerle ilgili geniş seriler bulunmaması nedeniyle bu konudaki bilgi birikimi sınırlıdır.
Bu makalede, mandibular gingivada yerleşen MMM nedeniyle daha önce opere olmuş ve lokorejyonel nüks ile kliniğimize refere edilen 29 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuş ve MMM’lerin klinik, histopatolojik özellikleri ile tedavi modaliteleri tartışılarak literatürle birlikte gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mukozal malign melanom, gingiva, mandibula


M. Güven Güvenç, Gül Özbilen Acar, Hüseyin Işıldak, Şahin Öğreden, İrfan Devranoğlu, Cüyan Demirkesen. Mucosal melanoma of the mandibular gingiva. Medeniyet Med J. 2014; 29(1): 50-55

Corresponding Author: M. Güven Güvenç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved