Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinical Comparison of Percutaneous and Open Hamstring Lengthening in Children with Spastic Cerebral Palsy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 182-187 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.54670  

Clinical Comparison of Percutaneous and Open Hamstring Lengthening in Children with Spastic Cerebral Palsy

Yalçın Turhan, Mehmet Arıcan
Department Of Orthopaedics And Traumatology, Duzce University Medical Faculty, Duzce, Turkey

Background: Knee flexion contracture due to increased hamstring muscle spasticity is the most commonly seen knee deformity in cerebral palsy (CP) and hamstring lengthening is a useful technique for this problem. The purpose of this study is to evaluate the clinical reflections of open vs. percutaneous hamstring lengthening (OHL vs. PHL) surgery results.
Patients and methods: This was a retrospective study of all spastic CP patients having knee flexion deformity who underwent OHL or PHL between 2014 and 2018. The procedures were carried out under general anesthesia and the patients’ preoperative and postoperative popliteal angles (PA) were recorded. In OHL, one midline incision was used to lengthen the medial and lateral hamstrings. In PHL, both the medial and lateral hamstrings were lengthened percutaneously by a no. 15 blade.
Results: Twenty-six knees of 17 patients were included. Mean age of the patients were 10.6 (6-17). Nine patients with 14 knees were present in OHL group and eight patients with 12 knees were present in PHL group. Mean preoperative PA was 45° (± 6,03) and decreased to 24° (± 4,37) after the OHL procedure (p=0.0001). Mean preoperative PA was 49,75° (± 6,7) and decreased to 26° (± 7,12) after the PHL procedure (p=0.0001). There was no statistically significant difference in terms of the mean differences between the preoperative and postoperative PA of OHL and PHL groups (p=0.215).
Conclusion: The findings of this study have shown that the relatively simple and minimal invasive PHL technique can be considered a viable option in selected patient groups for hamstring lengthening.

Keywords: Cerebral palsy, Hamstring spasticity, Percutaneous hamstring lengthening, Popliteal angle.


Spastik Serebral Palsili Hastalarda Uygulanan Perkütan ve Açık Hamstring Uzatmanın Klinik Kıyaslaması

Yalçın Turhan, Mehmet Arıcan
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Düzce

Giriş: Serebral palsili hastalarda gözlenen artmış hamstring kas gerginliği diz fleksiyon kontraktürünün en sık rastlanan sebebidir ve hamstring uzatma cerrahisi bu problem için uygulanan yararlı bir yöntemdir. Bu çalışmada açık ya da perkütan yöntemle uygulanan hamstring uzatma cerrahisi sonuçlarının klinik sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem: Geriye dönük hasta kayıtları üzerinden yapılan bu çalışmada 2014-2018 yılları arasında diz fleksiyon kontraktürü nedeniyle açık ya da kapalı yöntemle hamstring uzatma cerrahisi uygulanan srebral palsili hastalar incelenmiştir. Tüm cerrahi müdahaleler genel anestezi altında yapılmış ve hastaların preoperatif ve postoperatif popliteal açıları (PA) kaydedilmiştir. Açık teknikte medial ve lateral hamstring kaslarını uzatmak için tek bir orta hat insizyonu kullanılmıştır. Perkütan teknikte ise medial ve lateral hamstring kasları 15 numara bistüri yardımıyla perkütan olarak uzatılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 17 hastanın 26 dizi dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 10.6 (6-17) idi. Açık cerrahi uygulanan grupta 9 hasta (14 diz), perkütan cerrahi uygulanan grupta ise 8 hasta (12 diz) mevcut idi. Açık cerrahi sonucunda preoperatif ortalama 45° (± 6,03) olan popliteal açı postoperatif 24° (± 4,37)’ye geriledi (p=0.0001). Perkütan teknik uygulanan grupta ise ortalama popliteal açı 49,75° (± 6,7)’ten 26° (± 7,12)’ye geriledi (p=0.0001). Gruplar arasında preoperatif ve postoperatif popliteal açı değişimleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.215).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, nispeten basit ve minimal invazif bir teknik olan perkütan hamstring uzatma cerrahisinin seçilmiş hasta gruplarında uygun bir seçenek olarak kabul edilebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, Hamstring gerginliği, Perkütan hamstring uzatma, Popliteal açı.


Yalçın Turhan, Mehmet Arıcan. Clinical Comparison of Percutaneous and Open Hamstring Lengthening in Children with Spastic Cerebral Palsy. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 182-187

Corresponding Author: Yalçın Turhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved