Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 199-201

Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide

Mehtap Tınazlı, Şeyhmus Akalpoğlu, Figen Ekenel, Aysun Sevük, Rüstem Şişik, Yavuz Eryılmaz
SSK Goztepe Hospital, Internal Diseases, Istanbul

Heart failure may be defined as the pathophysiologic state in which an abnormality of cardiac function is responsible for the failure of the heart to pump blood at a rate commensurate with the reguirements of the metabolising tissues and/or can do so only from an abnormally elevated filling pressure. Diuretics play a very important role in the treatment of heart failure. Furosemide is an effective diuretic and is frequently used in congestive hearth failure.

Our aims is to show the safety and efficancy of furosemide therapy in hearth failure. 38 adult patients (M/F=26/12) with hearth failure who applied to our cilinic between September 1999-November 2000 were enrooled in the study. 19 patients (M/F=15/4) were prescribed to use furosemide in doses changing between 20-80 mg/day. All patients investigated for nocturnal hypocalemia.

Keywords: Hearth failure, furosemide, hypocalemia


Furosemid Kullanan Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Nokturnal Hipokalemi Araştırılması

Mehtap Tınazlı, Şeyhmus Akalpoğlu, Figen Ekenel, Aysun Sevük, Rüstem Şişik, Yavuz Eryılmaz
SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Kalp yetersizliği; kalbin metabolize olan dokuların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kan pompalayamaması ve/veya bunu sadece ileri derecede artmış dolma basıncında yapabildiği kalp fonksiyon anormalliğinin neden olduğu fizyopatolojik durum olarak tanımlanabilir. Diüretikler, kalp yetersizliği tedavisinde çok önemli rol oynarlar ve furosemid bu amaçla sıklıkla kullanılan etkili bir diüretiktir.

Biz de, kalp yetersizliğinde furosemidin etkinliğini ve güvenirliğini incelemek üzere bu çalışmayı planladık. Çalışmaya, Eylül 1999 ile Kasım 2000 tarihleri arasında Kliniğimize
başvuran, konjestif kalp yetersizliği olan 38 erişkin hasta (E/K=26/12) dahil edildi. 19 hastada (E/K=15/4) 20-80 mg/gün dozlarında furosemid kullanıldı.tüm hastalar, nokturnal hipokalemi açısından gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, furosemid, hipokalemi


Mehtap Tınazlı, Şeyhmus Akalpoğlu, Figen Ekenel, Aysun Sevük, Rüstem Şişik, Yavuz Eryılmaz. Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 199-201

Corresponding Author: Mehtap Tınazlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved