Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Alternative treatment options and menopausal hot flashes [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 143-148

Alternative treatment options and menopausal hot flashes

Meltem Demirgöz1, Nevin Hotun Şahin2
1Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Research Assistant, Istanbul
2Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Lecturer, Istanbul

Hot flashes are one of the most important signs of perimenopause.Hot flashes are recurrent, transient episodes of flushing, perspiration, and a sensation ranging from warmth to intense heat on the upper body and face, sometimes followed by chills. The exact cause of hot flashes has not been determined, although it seems that the changing endogenous estrogen concentrations associated with menopause may play a role.
The incidence and occurence time of hot flash differs in every women. Various lifestyle, country, body mass index, cigarette smoking, and social factors also seem to be related to hot flash frequency. Most hot flashes are mild to moderate in intensity and typically stop over time without therapy, nevertheless, many women experience hot flashes severe enough to seek treatment. The main focus of this review is on treatment regular
exercise, herbal and vitamin E supplement, topical progesterone, acupuncture, magnet therapy for hot flash symptoms.

Keywords: Menopause, hot flash, herbal, vitamin E


Menopozal sıcak basması ve alternatif tedavi seçenekleri

Meltem Demirgöz1, Nevin Hotun Şahin2
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Öğretim Üyesi, İstanbul

Perimenopozal dönemin en önemli yakınmalarından biri sıcak basmasıdır. Sıcak basması tekrarlayan, özellikle yüzde kızarmaya neden olan, terleme oluşturan, vücudun üst bölümlerinde ve yüzde yoğun ısı hissi yaratan ve ardından üşüme ile sonlanan bir durumdur. Sıcak basmasının nedeni tam olarak belirlenememekle birlikte; endojen östrojen hormonunun konsantrasyonundaki değşiminin rolü olabileceği düşünülmektedir. Kadınlarda sıcak basmasının görülme sıklığı ve oluşma zamanı kadından kadına değişiklik göstermektedir. Bu farklılık yaşanılan ülke, beden kitle indeksi, yaşam stili, sigara kullanma durumu gibi birçok faktöre bağlıdır. Sıcak basmalarının çoğu tedavi edilmeksizin şiddeti azalarak zamanla geçmesine rağmen; kadınlarda bu yakınmaya ilişkin tedavi arayışları yüksek oranlardadır. Bu makalede sıcak basması için önerilen, düzenli egzersiz yapma, bitkisel kaynaklı destekler, vitamin E takviyesi, topikal progesteron, akupunktur ve mıknatıs tedavisine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, sıcak basması, bitkisel destek, vitamin E


Meltem Demirgöz, Nevin Hotun Şahin. Alternative treatment options and menopausal hot flashes. Medeniyet Med J. 2008; 23(4): 143-148

Corresponding Author: Meltem Demirgöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ