Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Non-invasive diagnosis of endometriosis, a revolutionary step in reproductive endocrinology [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 115-122 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.115  

Non-invasive diagnosis of endometriosis, a revolutionary step in reproductive endocrinology

Yavuz Şimşek1, Murat Bulanık2
1Clinic Of Yavuz Şimşek
2Zonguldak Devrek State Hospital

Endometriosis is defined as presence of endometrial glands and stroma out of the uterine cavity. Symptoms of the disease which affects 10–15% of women of reproductive age are chronic pelvic pain, dysmenorrhoea, dyspareunia and infertility. Although definitive diagnosis of endometriosis is made by histopathological examination of surgically removed tissue, non-invasive tests have become important for diagnosis because of possible difficulties of surgical diagnosis such as patient’s fear of invasive procedures, risks of surgical complication or failure to show the endometriotic lesions by surgical inspection. To date, there is no any non-invasive test for the diagnosis of endometriosis that is routinely used in clinical practice. Developments and standardization in non-invasive diagnostic test instruments are getting important in terms of early diagnosis ( and thus early treatment) and patient comfort. In this review we summarise the non-invasive methods which are currently used and discuss a number of candidate methods including specific serum tests, imaging modalities and eutopic endometrial markers for the non-invasive diagnosis of endometriosis have been discussed along with the relevant literature.

Keywords: endometriosis, noninvasiv diagnosis methods, eutopic endometrial markers, serum biomarkers


Non-invaziv endometriyozis tanısı, üreme endokrinolojisinde devrimci bir adım

Yavuz Şimşek1, Murat Bulanık2
1Yavuz Şimşek Kliniği
2Zonguldak Devrek Devlet Hastanesi

Endometriozis, endometriyal gland ve stromanın uterin kavite dışında bulunmasıdır. Reprodüktif çağdaki kadınların %10-15 inde görülen hastalığın semptomları arasında; kronik pelvik ağrı, dismenore, disparoni ve infertilite yer almaktadır. Her ne kadar endometriyozisin kesin tanısı cerrahi olarak çıkarılan dokunun histopatolojik incelemesi ile olsa da; invaziv yöntemlere dair hasta korkusu, cerrahi komplikasyon riskleri ya da cerrahi gözlem ile odağın gösterilememesi gibi olası zorluklar nedeniyle non-invaziv testler ile hastalığın tanısını koyma çalışmaları önem kazanmıştır. Günümüzde endometriyozis tanısı için klinik uygulamada rutin olarak kullanılan non-invaziv bir test bulunmamaktadır. Non invaziv tanı test araçlarındaki gelişmeler ve standardizasyon, erken tanı (dolayısı ile erken tedavi) ve hasta konforu açısından önem arz etmektedir. Bu derlemede endometriyozis tanısında kullanılması mümkün olan non invaziv testler özetlenmiş, spesifik serum belirteçleri, görüntüleme yöntemleri ve ötopik endometrial belirteçleri içeren bir dizi aday tanı testi güncel bilgiler ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: endometriyozis, noninvaziv tanı yöntemleri, ötopik endometriyal belirteçler, serum belirteçleri


Yavuz Şimşek, Murat Bulanık. Non-invasive diagnosis of endometriosis, a revolutionary step in reproductive endocrinology. Medeniyet Med J. 2017; 32(2): 115-122

Corresponding Author: Yavuz Şimşek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved