Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Occurrence of Funeral Mania After Bereavement: A Case Report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 276-280 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.58998  

The Occurrence of Funeral Mania After Bereavement: A Case Report

Doğancan Sönmez, Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdogan University Faculty Of Medicine, Department Of Psychiatry, Rize. Turkey

Stressful or traumatic life events can lead to emergence of mood episodes. Events such as migration, relocation, job loss, bankruptcy, economic loss, divorce, natural disasters, accidental injury, or the loss of a loved one can trigger the first episode of bipolar disorder. After such life events, symptoms of depressive episodes often appear. Funeral mania, on the other hand, is defined as the emergence of manic episodes following the death of a close family member. Information on funeral mania, which occurs shortly after the loss of a loved one, is limited with a few case reports. In this study, a 26-year-old female patient who presented with the symptoms of a manic episode for the first time after her father’s death and who had no previous psychiatric disease or treatment history was presented in the light of findings in the literature. It is noteworthy that the patient, who was followed up with the diagnosis of bipolar disorder (mania period) according to DSM-5 diagnostic criteria, had a temporal closeness between her mood symptoms and her father’s death, and had not developed such a reaction to previous traumatic life events. Therefore, the diagnosis was evaluated as funeral mania. It should be kept in mind that, although rare, symptoms of mania can be seen among possible grief reactions.

Keywords: Bipolar disorder, Funeral mania, Grief, Treatment


Yas Döneminde Ortaya Çıkan Cenaze Manisi: Bir Olgu Sunumu

Doğancan Sönmez, Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Strese neden olan ya da örseleyici yaşam olayları duygudurum dönemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Göç, taşınma, yer değiştirme, işini kaybetme, iflas, ekonomik kayıp, boşanma, doğal afetler, kaza sonucu yaralanma ya da yakınını kaybetme gibi olaylar bipolar bozukluğun ilk hastalık dönemini tetikleyebilir. Bu tür yaşam olaylarından sonra genellikle depresif dönem belirtileri ortaya çıkar. Cenaze manisi ise, yakın bir aile üyesinin ölümünü takiben kişide mani dönemi belirtilerinin ortaya çıkması olarak tanımlanmıştır. Sevilen kişinin kaybından çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan cenaze manisi ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Konu ile ilgili az sayıda olgu bildirimi mevcuttur. Bu çalışmada babasının ölümü sonrası ilk kez mani dönemi belirtileri ile başvuran, öncesinde herhangi bir psikiyatrik hastalık ve tedavi görme öyküsü olmayan 26 yaşındaki kadın hasta literatür bulguları eşliğinde sunulmuştur. DSM-5 tanı ölçütlerine göre bipolar bozukluk (mani dönemi) tanısı ile izlenen hastanın duygudurum dönemi belirtileri ile babasının ölümü arasındaki zamansal yakınlık olması ve önceki örseleyici yaşam olaylarına bu şekilde bir tepki geliştirmemiş olması dikkat çekicidir. Bu nedenle olgunun tanısı cenaze manisi olarak değerlendirilmiştir. Olası yas tepkileri arasında nadir de olsa mani dönemi belirtilerinin görülebileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, Cenaze Manisi, Tedavi, Yas


Doğancan Sönmez, Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu. The Occurrence of Funeral Mania After Bereavement: A Case Report. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 276-280

Corresponding Author: Doğancan Sönmez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved